Retspleje

Social-snyd under lup

] Special-gruppen "Helhedsorienteret Sagsbehandling" har i 11 retssager om social-snyd i samlivs-sager sikret Aalborg Kommune ca. fem millioner kroner i tilbagebetaling over en periode på ca. seks år. ] I otte sager blev de tiltalte frikendt. 10 sager blev forelagt politiets jurister der vurderede, at materialet ikke var godt nok til en domfældelse, hvorefter sagerne blev opgivet. Ud af de 29 sager har der i fem-seks tilfælde været danskere af anden etnisk herkomst involveret. ] Social-snyderiet har til formål at få udbetalt ekstra eller forhøjede ydelser og tilskud på bl.a. følgende områder: børnetilskud, friplads i daginstitution, boligstøtte, pensionstillæg og kontanthjælp. Den største sag, som gruppen og politiets jurist med succes har ført til domfældelse, blev afgjort i Retten i Aalborg i januar 2006. En 56-årig kvinde blev idømt et år og tre måneders fængsel - betinget på grund af kvindens dårlige helbred. Hendes samlever - en 55-årig mand - fik samme strafudmåling - dog skal han afsone tre måneders fængsel. Parret, der er fra Vejgaard-området, skal i fællesskab betale 659.000 kroner tilbage til det offentlige, som de har fået udbetalt i form af forhøjet boligstøtte og børneydelse. Parret blev dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og snyderiet foregik i perioden fra februar 1993 til januar 2005. De har anket afgørelsen til Vestre Landsret.