Social stress

Den sociale stress er de forventninger og krav, som vi forsøger at leve op til uden at det rigtigt bliver til noget. Hvis du i virkeligheden hellere vil være direktør eller afdelingsleder i stedet for menig medarbejder, eller du er træt af, at du stadig ikke har en millionvilla i de finere kvarterer, eller at du vejer 10 kilo mere end damebladene anbefaler, er det social stress. Emilia van Hauen foreslår, at man ser på, hvor forventningerne kommer fra: 1: Vi forventer at leve det perfekte liv. 2: Vi ved, at det kun afhænger af vores egen indsats. 3: Vi måler vores egne liv op mod mediernes historier - og vi taber hver gang. 4: Vi lever i evig agtpågivenhed over for fremtidige risici - og gør alt i nuet for at forhindre dem i at ske. 5: Vi har ekstremt mange valgmuligheder inden for alle områder af livet. (Kilde: Emilia van Hauen, www.indalo.dk) Find dine stressområder 1: Inddel dit liv i de områder, som du synes er de vigtigste. For eksempel familie, parforhold, arbejde/karriere, økonomi, socialt liv, egen udvikling etc. 2: Find ud af, hvilke mål og forventninger, du bruger tid på at få opfyldt inden for de forskellige områder. 3: Kig kritisk på dine mål og forventninger. Er de virkelig alle sammen lige vigtige for dig - og repræsenterer de i virkeligheden det, du egentlig ønsker dig at få ud af dit liv. 4: Tilføj eventuelt nye mål og forventninger. 5: Udvælg maksimum fem mål og forventninger inden for hvert område, som du virkelig synes er vigtige, og smid resten væk. 6: Find ud af, hvordan du skal tilrettelægge dit liv, så dine fem udvalgte mål og forventninger bliver opfyldt bedst muligt. 7: Nyd at dit liv er mindre stresset nu, hvor det er dig, der bestemmer, hvad der er vigtigt i dit liv. (Kilde: Emilia van Hauen, www.indalo.dk)