Aalborg

Socialchefen fritaget for tjeneste

Hverken den berørte socialchef eller kommunaldirektøren ønsker at kommentere, hvad der ligger til grund

HOBRO:Socialchefen i Hobro siden februar måned i år, Kirsten Wisborg, er - som det hedder på et fagretligt sprog - blevet fritaget for tjeneste med omgående virkning. Bag den formulering ligger der angiveligt dybe uoverensstemmelser mellem socialchefen på den ene side og hendes arbejdsgivere på den anden, men hvad det er for grøfter, der er blevet så dybe, at et fortsat samarbejde er tvivlsomt, var det i går ikke muligt at få oplyst. Personalechef og Kirsten Wisborgs administrative overordnede er kommunaldirektør Kim Kristensen, men under henvisning til, at der er tale om en personsag, ønsker han ikke at kommentere, hvad der har ført til det tjenstlige skridt mod socialchefen. - Men jeg kan bekræfte, at hun midlertidigt er blevet fritaget for tjeneste, og at der samtidig er iværksat en høringsprocedure mellem organisationerne, siger Kim Kristensen. Han har ingen mening om, hvorvidt socialchefen efter høringsproceduren eventuelt vender tilbage til jobbet eller om der er tale om et definitivt brud mellem parterne. - Vi følger de spilleregler, der er på området, og så må vi se, hvor det bærer hen, siger han. Socialchef Kirsten Wisborg er på sin side lige så tilbageholdende med at kommentere den opståede situation. - Nu kører der en høringssag, og indtil videre afventer jeg udfaldet af den. Derfor er jeg ked af at kommentere sagen på nuværende tidspunkt, siger Kirsten Wisborg. Hun kom til Hobro fra en stilling som skole- og socialdirektør i Odder Kommune, og hun havde søgt jobbet for at komme tættere på sine familiære rødder i det nordjyske. Både Kirsten Wisborg og hendes mand, Kaj Wisborg, der er læge på Horsens/Brædstrup Sygehus, stammer fra Aalborg. Som socialchef i Hobro afløste hun Lis Pedersen, der i forbindelse med sin opsigelse ikke lagde fingrene i mellem. Lis Pedersen lod i et afskedsinterview klart forstå, at hun i Hobro savnede noget af det, hun kaldte et konstruktivt og åbent samarbejde i den øverste chefgruppe. Om Kirsten Wisborg har haft den samme oplevelse, var det i går ikke muligt at få svar på. Det lykkedes heller ikke i går at få en kommentar fra socialudvalgsformand Hans Poulsen. Han var optaget af møder.