EMNER

Socialchefer: Klager kan ikke undgåes

Hirtshals topper med 39,1 procent fejlafgørelser, mens Aalborg ligger pænt med 22,4 procent

NORDJYLLAND:Hirtshals topper listen over kommuner med sager, som skal gøres om til borgerens fordel. I Det Sociale Nævns statistik for 2002 har nævnet i 39,1 procent af sagerne fra Hirtshals enten ændret kommunes afgørelse eller bedt kommunen om at vurdere sagen påny. Det afskrækker ikke socialchef i Hirtshals, Dan Hansen, som forklarer sagerne med, at der dels har været turbulens, hvad angår førtidspensionen, dels at der har været usædvanligt mange sygedagpengesager i kommunen. - Der kom jo en højesteretsdom, som fuldstændig ændrede praksis, hvad angår førtidspensionen, og derfor kom der flere sager i Det Sociale Nævn, siger han. - Og når man har forholdsvis flere sygedagpengesager end andre kommuner af samme størrelse, afspejler det sig også i klageinstansen, forklarer Dan Hansen. Medlem i Det Sociale Nævn, Thomas Krog, amtsrådsmedlem for SF, er ikke enig: - Når Højesteret har talt, må kommunerne jo sørge for at rette sig ind efter det. Det skal da ikke være borgernes opgave, lyder kritikken fra Thomas Krog. Hvad angår sygedagpengesagerne havde Hirtshals Kommune netop i 2002 ikke mange. Statistikken viser, at i 25 procent af sagerne blev afgørelsen ændret, eller sagen blev sendt tilbage til kommunen med besked om at revurdere den. Kommunen fik medhold i ni sager, to blev ændret og en blev henvist til ny sagsbehandling. Hirtshals Kommune er en lille kommune med knapt så mange sager, så bag procenterne er der ikke store tal. Det forbehold tager Thomas Krog gerne: - Men hvis man ser på sagerne fra Hirtshals, er det helt galt med førtidspensionssagerne, mener Thomas Krog. Kun i én sag fik kommunen ret, seks af dem blev ændret og tre henvist til fornyet sagsbehandling. I Aalborg Kommune er der mange sager, men procentvis knapt så mange, der falder ud til borgerens fordel. 22,4 procent af afgørelserne blev ændret af Det Sociale Nævn eller hjemvist til fornyet sagsbehandling. Gennemsnittet for kommunerne i hele amtet er på 27 procent. - Og det er jo egentligt ret pænt, mener socialdirektør i Aalborg Kommune, Preben Buchholt. - Jeg er faktisk glad for, at vi ligger under gennemsnittet for kommunerne i amtet, siger han. Dan Hansen og Preben Buchholt er enige i, at der ikke altid er en facitliste, når det gælder afgørelser truffet i deres kommuner. - Der er vurderinger og der er gråzoner, og så gør vi meget ud af at forklare borgerne i de sager, at de kan klage, lyder deres forklaringer. - Vi kan ikke undgå klagesager, fordi to sager ikke er ens, siger de. Dan Hansen forklarer også, at kommunen i tvivlstilfælde, fortæller den enkelte borger, når kommunen er i tvivl. Preben Buchholt medgiver dog, at når det gælder førtidspensionsområdet, så er der for mange sager, hvor kommunerne ikke har fået ret. - En procent på godt 43 er for høj, mener Preben Buchholt. Begge chefer kan dog se det fra borgernes synspunkt: - For en borger er en sag personlig. For en kommune gælder det om at følge reglerne, så jeg forstår godt, hvis borgere føler, at de ikke kan magte at klage. Jeg forstår også, hvis borgere føler, at de bliver nødt til at søge professionel bistand, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet, siger Preben Buchholt. I øvrigt viser tallene fra afgørelserne i Det Sociale Nævn at Skagen Kommune er den bedste af alle procentvis med 16,9. Under de 20 procent i fejlafgørelser er desuden Løkken-Vrå Kommune, Hjørring, Løgstør og Sindal. På linje med Hirtshals er Farsø, Pandrup og Sejlflod kommuner.