Socialchefer: Ryk hurtigere ud ved misbrug

Kommunernes socialchefer efterlyser, at kommunerne rykker hurtigere ud, når mistanke om misbrug rejses. Hensynet til børnene skal veje højest.

Socialchefer: Ryk hurtigere ud ved misbrug

Hellere rykke ud én gang for meget end én gang for lidt. Socialcheferne efterlyser, at mistanker om overgreb og seksuelt misbrug af børn hurtigere får kommunerne til at skride ind over for familien.

- Her er der brug for en mere offensiv tilgang, hvor man siger "tag chancen og ryk ud til den familie", siger formand for Socialcheferne Ole Pass.

Han opfordrer derfor socialminister Karen Hækkerup (S) til i sin nye handleplan at slå fast, at det altid er hensynet til børnene, som skal vægtes højest.

For selv om kommunen ikke er forpligtet til at afvente en politimæssig efterforskning, så holder mange socialforvaltninger sig tilbage af frygt for, at mistanken viser sig at være ubegrundet.

- De ansatte i socialforvaltningerne har brug for rygdækning til, at det er vigtigt at reagere, også selv om de er usikre i deres mistanke, siger Ole Pass.

Han siger desuden, at flere end 90 procent af kommunerne allerede har en central systematisk behandling af alle indkomne underretning, sådan som en af anbefalingerne lyder.

- Men en række konkrete sager har jo desværre vist, at det ikke er alle kommuner, og derfor er det positivt, at det nu slås fast, siger Ole Pass.

Eksperterne anbefaler også, at dagplejere, vuggestuer og børnehaver bliver bedre til at henvende sig til kommunen, hvis de har mistanke om misbrug.

Ifølge rapporten er der nemlig langt færre underretninger fra daginstitutioner og dagplejere end fra skolerne.

Formand for BUPL Henning Pedersen forklarer, at mange pædagoger oplever, at de aldrig får en tilbagemelding på en underretning, og det kan forklare, at nogen holder sig tilbage.

- Vi hører igen og igen fra medlemmer, at de underretter, men ikke får besked om, at kommunen har modtaget underretningen. Andre får aldrig at vide, om kommunen har undersøgt mistanken, siger Henning Pedersen.

/ritzau/