Lokalpolitik

Socialdemokrat holder fast

Jens Chr. Larsen ændrer ikke holdning til at styrelsesloven skal overholdes

HJØRRING:Det er fortsat socialdemokraten Jens Chr. Larsens holdning, at han vil gå imod, hvis der på sammenlægningsudvalgsmødet 5. december lægges op til, at det ikke klart fremgår, hvilke parti eller gruppe, som skal genbesætte en eventuel byrådspost, der forlades i utide. - Det vil være en overtrædelse af styrelsesloven, hvis tingene efter 1. januar fortsætter som hidtil, siger Jens Chr. Larsen med henvisning til, at det i dag ikke er nagelfast, hvordan diverse poster besættes i tilfælde af, at et eller flere byrådsmedlemmer flytter eller af anden årsag forlader politik i Ny Hjørring. Socialdemokraten ønsker, at han i tilfælde af, at han flytter fra kommunen og træder ud af byrådet, kan være sikker på, at de to poster, han har i det nye byråd, i så fald vil blive overtaget af hans stedfortræder. - Det er vigtigt for mig, og sådan er det ikke i dag, siger Jens Chr. Larsen og henviser til en udskiftning for få måneder siden, nemlig da et medlem fra Lokallisten meddelte, at han måtte stoppe på grund af nyt job. - Hans post blev erstattet af suppleanten, der ikke overtog de poster, forgængeren havde. Sådan noget sker, fordi man ikke på forhånd har udpeget pladserne, fortæller Jens Chr. Larsen. Forleden var han sammen til gruppemøde hos Socialdemokraterne, og forinden havde gruppeformand Arne Boelt opfordret Jens Chr. Larsen til ikke at stemme imod konstitueringsaftalen i næste uge. - Der er efter mødet sådan set ikke kommet en afklaring på det spørgsmål, lyder det fra Jens Chr. Larsen, som fortsætter: - Det kommer jo helt an på, hvordan dagsordenen kommer til at se ud. Men det er jo ikke konstitueringsaftalen, der er på dagsordenen, understreger han. Han håber på, at dagsordenen vil blive udformet sådan, at styrelsesloven vil være overholdt fra Ny Hjørring Kommunes side. I styrelsesloven står blandt andet i paragraf 28, at hvis et medlem udtræder i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Som det er i dag, er Socialdemokraterne ikke sikret borgmesterposten, hvis Finn Olesen - mod forventning - skulle rejse fra kommunen. Forleden afviste bl.a. Henrik Guldsø Nielsen (UP), at der skulle være fejl ved den nuværende konstitueringsaftale, han henviser i stedet til, at det er socialdemokraternes egen fejl, at de underskrev aftalen uden at sikre sig.