Socialdemokrat kræver ældresag i byrådet

Konservativ rådmand er sur

AALBORG:Det socialdemokratiske byrådsmedlem Lars Bang Jensen får knubbede ord på vejen af den konservative ældrerådmand Anni Kjeldgaard, efter at Lars Bang Jensen i går krævede en ældresag udsat og debatteret i Aalborg Byråd. Udvalget skulle på sit møde i ældre- og handicapudvalget i går tage stilling til ny struktur i forvaltningen altså en ren administrativ ændring. Mødet blev heftigt, ikke mindst fordi det socialdemokratiske byrådsmedlem krævede at få punktet forelagt byrådet. Det fik rådmand Anni Kjeldgaard til at mene, at Lars Bang Jensen blot profilerer sig, og at han er useriøs. - Det er et spil for galleriet. Jeg er dybt skuffet over, at han ikke har meddelt dette her noget før. Det kom som en bombe. Han kunne have meddelt sin beslutning, da jeg 27. april fremlagde sagen for byrådet på en temadag, forklarer Anni Kjeldgaard. - Nu må vi udskyde det hele og forelægge sagen for byrådet 19. maj. Lars Bang Jensen er i sin gode ret til at bede om at få sagen forelagt byrådet, men han ved jo godt, at han kommer i mindretal. Det er ikke fair, overfor de ansatte vi allerede har lavet møde-aftale med, og der vil givet være ansatte som vil gå på sommerferie uden at vide, hvor i systemet de skal være i den nye struktur. Det er ikke en god måde at behandle sine ansatte på, mener Anni Kjeldgaard, der lægger vægt på, at den nye struktur ikke berører dagligdagen for brugerne. - Det er en ren administrativ ændring, forklarer rådmanden. Der er 4700 ansatte i ældre- og handicapforvaltningen. - En så omfattende sturkturændring kommer til at berøre rigtig mange medarbejdere, understreger hun. Der skal spares 4,7 millioner kroner på administration. Et flertal i ældre- og handicapudvalget er enige om, at der skal være langt færre ældreområder. Der skal skæres fra 11 til fem områder, mener flertallet, men Lars Bang Jensen mener, at der skal være seks områder og ikke fem i den nye struktur. Ved at skære ned til fem lokalområder, sparer udvalget mere end budgetteret nemlig 9,5 millioner kroner. Der er i dag 13 ældreråd, og dem gør man i første gang ikke noget ved. De sidder deres valgperiode ud, mens et udvalg skal se på, hvilken struktur, der skal være for de valgte ældreråd. Man har i de forgagne år lagt Sulsted og Vodskov sammen til et lokalområde med to råd, og man har lagt Gistrup og Aalborg Øst sammen til et lokalområde med to råd. Lars Bang Jensen frygter, at områderne bliver for store, at der sker en centralisering, som i sidste ende går ud over den enkelte bruger. - Vi kommer til at miste nærheden i lokalsamfundene, og det vil kunne mærkes hos brugerne, mener Lars Bang Jensen. - Samtidig frygter jeg, at man er ved at udvande yderområderne. Se på Vodskov, som er lagt sammen med Sulsted i et ældre lokalområde. Man kan også risikere, at de unge skal køre langt for at gå i 10. klasse, at der ikke længere er et socialkontor og heller ikke er en afdeling af teknisk forvaltning i sit byområde. Det går den forkerte vej, mener han og kommenterer rådmandens beskyldninger med at sige, at han ikke før nu kunne tage endelig stilling i sagen. - Jeg fik først høringssvarene i fredags, så det var svært at gøre noget før da. Jeg har da lyttet til svarene og fem ældreråd peger på, at der skal være seks lokalområder, fem ældreråd peger på, at der skal være fem, mens de resterende tre ønsker flere lokalområder, siger Lars Bang Jensen. Hans to partikammerater i udvalget, Anna Kirsten Nielsen og Mai-Britt Iversen stemte begge for en ny struktur med fem lokalområder og var dermed enige med de borgerlige i udvalget, den konservative rådmand Anni Kjeldgaard, Venstres Anette V. Pedersen, og Lars Lykke Larsen samt Kristeligt Folkepartis Inge Ibsen Fomcenco. - Min to partikammerater har åbenbart ikke den samme socialdemokratiske farve som jeg, konstaterer Lars Bang Jensen.