EMNER

Socialdemokrat på tynd is

SKJØTEHAL:Ifølge NORTDJYSKE 22. juni mener Thomas Kastrup-Larsen (S), at SF er dobbeltmoralske når det handler om den store budgetoverskridelse i forbindelse med etableringen af den ny skøjtehal. Nu er der jo ikke noget forkert i at Socialdemokratiet (og Venstre for den sags skyld) har rødderne solidt plantet i den professionelle elitesports muld. Men derfra og så til at beskylde de, der synes det er kritisabelt at man ikke er i stand til at overholde et vedtaget budget for at være dobbeltmoralske og ikke have læst på lektien, er der alligevel et stykke. Thomas Kastrup-Larsen bør genlæse sit læserbrev i Nordjyske den 26. august 2004. Igennem hele indlægget argumenteres der for at breddeidrættens interesser bedst tilgodeses ved at bygge en ny skøjtehal. En ny skøjtehal var dengang - ifølge Thomas Kastrup-Larsen - nødvendig af hensyn til de mange forskellige foreninger og brugere af den eksisterende og nedslidte skøjtehal. AaB a/s rolle var med vanlig Socialdemokratisk elegance underspillet i denne fase af processen. Nu her 10 måneder efter har piben fået en anden lyd. Det hedder ikke længere en ny skøjtehal, men det nye skøjtestadion. Og nu er det nødvendigt med to haller hvis bredden skal tilgodeses. Og hvis man som SF synes at en budgetoverskridelse på hele 38 % lige kræver en ekstra overvejelse i forhold til hvordan målet - ordentlige vilkår for breddeidrætten og brugerne - bedst realiseres, bliver det i Thomas Kastrup-Larsens optik til "at SF kun vil bruge penge på den professionelle idræt". Jeg ved ikke om Thomas Kastrup-Larsen af ren og skær begejstring allerede er begyndt at øve is piruetter med døtrene hjemme på stuegulvet, men logikken er i hvert fald helt rundtosset. Vil Thomas Kastrup-Larsen ikke nok fortælle hvilke af de mange forskellige foreninger og brugere af skøjtehallen, som lå ham så meget på sinde i august 2004, der har behov for et is stadion med plads til 5000 tilskuere. Er det curling-pigerne, kunstskøjteløberne, ungdoms-ishockeyen, motions-skøjterne eller skolerne? Jeg tror alle kender svaret! SF støttede etableringen af en ny skøjtehal i forbindelse ved budgetforliget for 2005 ud fra en erkendelse af at forholdende i den eksisterende skøjtehal var blevet for ringe og utidssvarende i forhold til de mange brugeres behov. Kunne der samtidigt etableres ordentlige tilskuerforhold til ishockey kampene var det for os en fin sidegevinst. Den holdning har vi stadigt. MEN for SF Aalborg har det aldrig været meningen, at det var AaB a/s behov for øget tilskuerkapacitet og mulighed for at servicere sponsorer, der skulle sætte dagsordnen. Vi er stadig af den opfattelse, at såfremt AaB a/s har brug for faciliteter, der kan gøre ishockey til en rentabel forretning for dem, må de ligesom alle andre børsnoterede aktieselskaber selv betale. Det er trist at Socialdemokrater åbenbart forveksler politisk kontinuitet og konsekvens med dobbeltmoral.