Velgørenhed

Socialdemokrater blev genvalgt

Der var genvalg over hele linjen, da Socialdemokratiet i Løgstør Kommune holdt generalforsamling. Der var fire på valg til bestyrelsen - nemlig Anni Poulsen, John Kaptain Andersen, Bjarne Nielsen og Leif Holm Nielsen. Der var også genvalg til kasserer Ole Pedersen og revisor Jørgen Pedersen. Udbetaler månedsvis SiD Løgstør har på generalforsamlingen besluttet med virkning fra 23. juni i år at overgå til månedsvis udbetaling af understøttelse. Hidtil er pengene blevet udbetalt hver 14. dag. - Det sker for at få afdelingens interne arbejdsforhold til at være i overensstemmelse med de tre andre afdelinger, som vi arbejder hen mod at fusionere med ved årets udgang, fortæller formand Gunnar Hedegaard Nielsen. De tre afdelinger er Fjerritslev, Nibe og Farsø. Et andet forslag om at nedsætte kontingentet for medlemmer på førtidspension, der har en igangværende sag om om arbejdsskade, blev nedstemt. SALLING: Masser af aktiviteter hos pensionister Salling Pensionistforening har en række aktiviteter i de kommende måneder. Allerede fredag 4. april er der således generalforsamling og bankospil på Bakkeskolen. Derefter går det slag i slag i den kommende tid - med dans på tværs i Klubben i Østergade i Løgstør 11. april, bankospil på Bakkeskolen 25. april, igen bankospil 2. maj, mens der 23. maj er udflugt til Fredenslund og Team L.A. Fredag 6. juni er foreningen vært ved et åbent-have-arrangement ved Helge Berntsen, mens der fredag 20. juni er sommerfest ved Frede Larsen. AGGERSUND: Sangaften i menighedshuset På tirsdag står menighedsrådet i Aggersborg bag en sangaften i Menighedshuset på Ullerupvej i Aggersund. Her skal der synges en række kendte salmer. Menighedsrådet er vært ved kaffe og brød. RANUM: International caféaften på seminariet På torsdag står Ranum Seminariet bag en International Caféaften. Her er seminariets festsal for en dag omdannet til en international markedsplads, hvor pædagogstuderende viser, hvad de har fået ud af studierejser til alverdens lande. De studerende lokker med, at det skulle være muligt at få en oplevelse for øjet og øret samt gangen. "Kom og bliv inspireret af verdens omkring os", lyder det fra de studerende, der lokker med gratis adgang. LØGSTØR KOMMUNE Kræftens Bekæmpelse mangler indsamlere Når Kræftens Bekæmpelse søndag holder landsindsamling, så kan den lokale afdeling af foreningen muligvis stå og mangle indsamlere. Som det ser ud i øjeblikket, så er faktum i hvert fald, at den lokale afdeling mangler indsamlere. Har man lyst til at hjælpe med indsamlingen, så kan man henvende sig i Sund By Butikken i Torvegade på fredag eller også er der mulighed for at henvende sig direkte til enten Børge Kjær, Løgstør, eller Aase Trærup, Næsborg, der koordinerer indsamlingen lokalt.