Socialdemokrater dårlige til at sælge varen

Efter i sidste uge at have været vidne til debatten om, hvordan Socialdemokratiet får vendt udviklingen, har jeg lyst til at blande mig i debatten.

Nogle fynske fagforeningsformænd har foreslået Mogens Lykketofts afgang. Forslaget er blevet skudt i sænk fra stort set resten af landet. Og gu' er det ikke det rette tidspunkt at skifte leder. Men god ledelse er altså også at forberede et generationsskifte i tide, så jeg forventer, at ledelsen i mit parti har gjort sig tanker og er klar med anbefalinger, sådan som en ordentlig ledelse altså gør. Når det så er sagt, så synes jeg altså, det er på tide, at vi diskuterer politikken, at vi får gang i en værdidebat, og på den måde ruster partiet til fremtiden. Vi har glemt vores uenighedskultur, vi diskuterer ikke mere, debatten i partiet er gået i stå, og hvordan skal vi så kunne diskutere med vælgerne. Selv jeg kommer af og til i tvivl, når jeg hører debatten fra Christiansborg, hvor er det brændende engagement, hvor er hjertet? Vi taler i tabeller og økonomi, eller vi kritiserer regeringen. Vi skal selvfølgelig være kritiske, og vist er det rigtigt, at venstre styrer pressen, og at pressen i Danmark i høj grad ligger til højre for midten. Men den bedste måde at sælge politik er at fortælle om egne fortræffeligheder ikke om de andres fortrædeligheder. Og det, kære venner, gør vi ikke ret godt. Jeg bliver tit spurgt, hvorfor jeg egentlig er socialdemokrat. Det er jeg, fordi jeg tror på, at den skandinaviske velfærdsmodel er den bedste i verden, og sagt i al beskedenhed, så er det en socialdemokratisk model. Det er en model, der sikrer, at arbejderbørn som jeg, kan få en uddannelse. I et liberalt samfund havde jeg aldrig haft råd til at blive tandlæge. Jeg er socialdemokrat, fordi det chokerer mig at rejse til England og se, at ældre uden formue bor på dårlige offentlige plejehjem, hvorimod de mere velstillede kan vælge lækre plejehjem. Jeg ønsker at alle ældre kan få en værdig alderdom uafhængig af indtægt. Det bekymrer mig, når vi får mange private børnehaver og private skoler, hvor vi skiller børn i et A-hold og et B-hold. Det er bekymrende, dels fordi al forskning viser, at svage børn bliver dygtigere af at gå med stærke børn, men også fordi stærke børn bliver dygtigere socialt, af at gå med de "svagere" børn. Det er en kompetence, forældre tit overser. Lad mig give et eksempel: Jeg har været på hospitalet. Der observerede jeg nogle læger, der slet ikke forstod at kommunikere med deres patienter. De var måske nok dygtige læger, men som behandlere var de altså ringe. Det at blande sociallag ruster nemlig til livet, hvad enten man bliver læge eller portør, er det en vigtig egenskab, at kunne tale med forskellige mennesketyper. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg ønsker, at behandling på et hospital skal være afhængig af, hvad man fejler og ikke afhængig af, om man har en privat forsikring eller har råd til at betale selv. Jeg er også socialdemokrat, fordi jeg ønsker at alle unge får en uddannelse, og så sparer man ikke som regeringen på folkeskole, daghøjskoler, universiteter og afskaffer de fleste skolepraktikpladser. Det bliver dyrt for landet både menneskeligt og økonomisk. Så er jeg socialdemokrat, fordi jeg synes, at alle har ret til et arbejde. Og det er der vist ikke ret mange i Danmark, der ikke ved, at socialdemokraterne er bedst til at sikre arbejdspladserne. Så er jeg socialdemokrat fordi jeg tror, vi er de bedste til at bevare miljøet (men jeg må erkende, at Connie Hedegaard er ret god, næsten lige så god som Auken). Og så kære venner på Christiansborg, se dog i øjnene at skattestoppet er kommet for at blive, ja, jeg ved godt, at der er masser af opgaver, der skal løses, men det går nok endda. Og vær dog stolte af, at Anders Fogh langt hen ad vejen fører vores politik, det er jeg sgu da stolt af. Og hvis I vågnede op, koncentrerede jer om at sælge vores politik og om at diskutere politik, så kunne det være, at vælgerne satte kryds ved den ægte vare, og ikke ved kopien.