Lokalpolitik

Socialdemokrater er klemt

Kun et parti markerede en fast holdning til en ny Limfjordsforbindelse

AALBORG:Endnu har borgmester Henning G. Jensen (S) ikke markeret nogen holdning til, hvor en tredje Limfjordsforbindelse bør etableres. Det skete heller ikke, da byrådet i går drøftede den redegørelse, der er lavet om en ny fjordforbindelses miljømæssige konsekvenser, og i det hele taget var de socialdemokratiske meldinger meget forsigtige. Det fik direkte SF-rådmanden Henrik Thomsen til at beskylde borgmester Henning G. Jensen for at lurepasse. Den beskyldning afviste borgmesteren med en tilføjelse om, at Henrik Thomsen nok inderst inde kendte hans holdning. - Jeg vil opfordre til, at vi ikke er forudindtagede, når redegørelsen om de miljømæssige konsekvenser nu bliver sendt ud i offentlig debat. Hvis jeg nu gik foran med en melding om min holdning til linjeføringen af en tredje Limfjordsforbindelse, så ville jeg risikere, at Henrik Thomsen bebrejdede mig, at jeg ikke respekterer, at der nu kommer en fase med offentlig debat, sagde Henning G. Jensen. Den særlige VVM-redegørelse om en ny forbindelses indvirkning på miljøet er ude i offentlig debat fra 12. april frem til 10. juni. Efter ca. halvanden times debat kunne byrådet i fuld enighed godkende at sende debatmaterialet ud i offentlig debat, inden byrådet i september skal tage endelig stilling. Debatten afslørede, hvor store problemer Socialdemokratiet har i spørgsmålet. Med 12 mandater er Socialdemokratiet byrådets største parti, men der kom kun meget få meldinger om, hvor en ny forbindelse bør placeres. Tværtimod understregede flere blot, at partiet vil tage offentlighedsfasen alvorligt. Det blev både fremhævet af gruppeformanden Mai-Britt Iversen og af Rasmus Prehn, og de indlæg blev af dele af byrådet mødt med en nærmest hånlig latter. De reaktioner irriterede Rasmus Prehn, der tidligere har mødt voldsom modgang på de synspunkter, han er kommet med vedrørende en vestlig linjeføring. - Jeg vil gerne frabede mig hånlatteren. I Socialdemokratiet er vi nu interesseret i at høre, hvad borgerne mener, sagde Rasmus Prehn. Fra hans partifælle Thomas Kastrup-Larsen blev der dog talt klar til fordel for et ekstra tunnelrør. Et rundspørge som NORDJYSKE Stiftstidende lavede for et par uger siden viste, at der er i byrådet nu er et snævert flertal for en vestlig linje. Samtidig viste rundspørgen dog, at det flertal hurtigt kan forsvinde, hvis staten ikke viser vilje til at ville bidrage økonomisk til den løsning. De mange meldinger fik Henning G. Jensen (S) til at overveje, hvordan han som borgmester til efteråret skal sætte spørgsmålet om linjeføringen til afstemning. Han nævnte, at en mulighed kunne være, at byrådet tog stilling til linjeføringen under den forudsætning, at staten betaler. - Hvis staten så ikke vil bidrage, så har vi en ny situation, sagde borgmesteren. De mest klare melding kom fra byrådets tre SF-medlemmer. De går ind for en løsning med et ekstra tunnelrør. Hos Venstres ni byrådsmedlemmer går stemning i retning af en vestlig linjeføring. Hidtil har det mest peget i retning af den sådkaldte Lindholm-linje, men gruppeformanden Mariann Nørgaard nævnte, at Egholm-linjen på det seneste er kommet ind i diskussionen. I Venstre-holdiningen var der dog en vis opblødning: - Jeg har ikke nået at læse alt det ny materiale, som jeg først fik for få dage siden. Lad os ikke køre rundt ind de forskellige synpunkter om linjeføring men lad offentligheden få lejlighed til at ytre sig, sagde Venstre-medlemmet Mads Thomsen. De to konservative medlemmer Anni Kjelgaard og Vibeke Gamst nævnte også offentlighedsfasens betyding. Rainer Dannemare, der er konservativ gruppeformand, understregede dog, at han i 2002 gik til valg på en vestlig linje. - Jeg mener, at det er vigtigt, at vi mod vest fårt en aflastning af Limfjordstunnelen, men jeg er modtagelig for argumenter, sagde Rainer Dannemare. Dansk Folkeparti er delt i sagen. Anita Knakkergaard gå ind for et ekstra tunnelrør, mens Tommy Eggers Hansen helst ser en vestlig linje.