Lokalpolitik

Socialdemokrater er uenige

Helmuth Zickert griber chance for reklame

HJØRRING:- Hvis det var med vilje, kunne det godt ligne magtmisbrug. Sådan siger kredsformanden i Socialdemokratiets Hjørring-kreds, Jakob Daugberg, om en to siders artikel i det lokale partiblad Dialog. Det handler om kredsens folketingskandidat. Inden 1. oktober skal partiets godt 500 medlemmer vælge blandt tre kandidater til posten som afløser for folketingsmedlem Erik Mortensen. Partiforeningen i Hjørring strides internt om, hvem der skal vælges. Brønderslevs tidligere borgmester, Lene Hansen, er foreslået af et kandidatudvalg og valgt som kandidat på en ekstraordinær generalforsamling, hvor den lokale bestyrelse ville have Helmuth Zickert valgt. Han er med i urafstemningen ved at anvende en paragraf i partiets love, der kan lade ham stille op, når han har fundet 25 stillere. Det, der kunne ligne magtmisbrug er, at det lokale partiblad lader deres kandidat, Helmuth Zickert, få to af de tyve sider i partibladet til at præsentere sig selv, mens det ikke nævnes, at Lene Hansen faktisk er foreningens officielt valgte kandidat. Helmuth Zickerts valgprofil virker dobbelt, fordi Dialog udsendes præcist samtidigt med kredsforeninges valgmateriale. - Det er lidt problematisk. Jeg synes godt, at bladudvalget kunne have formidlet en kontakt til de andre to kandidater, så de også kunne få noget i samtidigt. Heldigvis sender vi en A5 side om hver kandidat med stemmesedlen ud, siger Jakob Daugberg. Frit initiativ Helmuth Zickert siger om artiklen: - Jeg er ikke blevet opfordret til at skrive, men har gjort det på eget initiativ. Jeg vil jo gerne gøre lidt reklame for mig selv, og så benytter jeg de muligheder jeg har. Jeg har det helt fint med det, idet jeg ikke generer nogen personligt, men blot i al stilfærdighed forsøger at henlede opmærksomheden på min person. - Helmuth Zickert har sendt sit indlæg uopfordret. Vi har ikke haft tid til at bede de andre kandidater om indlæg. Det er ikke vores gebet. De andre har også deres egne partiblade. Der er i hvert fald ikke noget fordækt i det her, understreger Knud Rasmussen, som er medlem af bladudvalget bag Dialog. Byrådsmedlem Niss Ribergaard er også en del af bladudvalget: - I redaktionen modtager vi altid meget gerne alle mulige indlæg. Her bagefter kan jeg godt se, at vi måske burde have kontaktet de andre to kandidater, men omvendt kunne de, der støtter de to andre kandidater havde givet dem et praj om, at de burde sende et indlæg. Artiklen med Helmuth Zickert er i hvert fald ikke noget bevidst valg. Skuffet kandidat Hjemme i Jerslev sidder en forvirret Lene Hansen. - Jeg har overhovedet ikke vidst besked om, at der blev udsendt et medlemsblad i Hjørring netop nu. Jeg synes måske nok, at bladredaktionen burde have givet mig et praj, så ville jeg da meget gerne have skrevet et indlæg, så vi havde haft de samme betingelser, siger Lene Hansen. Hun blev af kandidatudvalget enstemmigt valgt som deres forslag til en ny folketingskandidat i Hjørring-kredsen. Udvalget mener, at hun vil have store muligheder for at blive valgt, idet hun er godt kendt i såvel Hjørring-Hirtshals som Brønderslev-området. Derved vil hun kunne trække stemmer fra Sæby-kredsen, som Brønderslevs vælgerforening hører under. - Kandidatudvalget ved jo noget om, hvad der kræves for at blive valgt. Man skal jo kunne appellere bredt og jeg har en bred baggrund med mig. Jeg håber stadig på at blive valgt som kandidat, selv om Helmuth Zickert bliver promoveret i Dialog. Formanden for socialdemokratiet i Hjørring, Jan Thomsen, ønsker ikke at kommentere artiklen i Dialog, da han ikke har modtaget klager fra medlemmer. Den socialdemokratiske partiforening i Sindal har valgt byrådsmedlem Ivan Leth som deres kandidat, mens foreningen i Hirtshals har valgt at pege på Lene Hansen. Klokken 17 den 1. oktober vil kredsbetyrelsen kunne offentliggøre resultatet af urafstemningen. Måske kan man også afsløre, hvem der skal være Hjørring-kredsens socialdemokratiske folketingskandidat ved næste valg. Men kun hvis én af de tre kandidater opnår mindst 50 pct. af stemmerne. Sker det ikke, skal der være omvalg.