Skattepolitik

Socialdemokrater forstår ikke skattestoppet

Når Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt påstår, at Socialdemokraterne år for år har "fremlagt finanslovsforslag, som arbejder inden for rammerne af skattestoppet" (Ritzaus Bureau), er det et tydeligt bevis på, at hun ikke forstår skattestoppet.

Sandheden er, at Socialdemokraterne gennem de senere år har præsenteret finanslovsudspil med mange overskridelser af skattestoppet. For bare at nævne nogle få: Indførelse af afgift på virksomheders arbejdsskadepræmie, loft over årlige indskud på pensionsordninger med løbende udbetalinger, ophævelse af erhvervsskattepakkens skattelettelser, ophævelse af regeringens skattelempelse for medarbejderoptioner. Listen er lang. I det Socialdemokratiske finanslovsudspil fra 2004 henviser partiet til deres skattereform, som altså skal ses som et supplement til udspillet. Det forslag alene bryder med skattestoppet på tre afgørende punkter: Topskatten hæves fra 15 til 21 procent, afgifter reguleres med udviklingen i lønninger og boligskatter stiger med lønindekset. Det er simpelthen lykkedes for Helle Thorning-Schmidt at misforstå Danmarks hidtil mest logiske og gennemskuelige skattepolitik. Jeg må på det kraftigste opfordre Helle Thorning-Schmidt til at læse "Skattestoppets ABC", før hun og hendes parti fremlægger finanslovsforslag og møder op til finanslovsforhandlinger.