Socialdemokrater giver grønt lys til Haarder

Socialdemokraternes nye politik for folkeskolen ligger sig tæt op af regeringen

Folketinget har kurs mod en historisk enighed om en mere striks folkeskole. I et nyt folkeskoleudspil lægger socialdemokraterne nøjagtig som de borgerlige hovedvægten på hyppige test, minutiøs evaluering og mere disciplin - både i klasselokalet og blandt lærerne. Lighederne med undervisningsminister BertelHaarders (V)erklærede ønsker overskygger langt Socialdemokraternes særstandpunkter. En af de eneste ting, der stikker ud, er partiets positive syn på at lade skolen brede sig ind over skolefritidsordningen. En udvikling, som Venstre ser på med skepsis, fordi de ikke vil forlænge børnenes skoledag. Generelt er både de borgerlige og Socialdemokraterne lyst på muligheden for at samarbejde. - Jeg er glad for, at vi har fremlagt en meget sammenhængende plan for folkeskolen, siger uddannelsesordfører Christine Antorini (S). Hun anerkender, at Socialdemokraterne på lange stræk lægger sig tæt op af regeringens mål og midler. Alligevel er der mere gods i oppositionspartiets politik, mener hun. - For eksempel lægger vi meget stor vægt på efteruddannelse. For regeringen er det blot en overskrift, men vi er parate til at sætte 450 millioner af over tre år især til at uddanne naturfagslærere. Regeringen foreslår at bruge et latterligt lille beløb på finansloven. Socialdemokraternes plan har talrige programpunkter, men de helt centrale er: - At gøre børnehaveklassen og 9. klasses afgangseksamen obligatorisk. - Centralt udformede, nationale prøver i alle boglige fag.Lærerne skal dog have flere test at vælge imellem. Der skal laves forsøg med national test i idræt og musik.Resultater skal ikke offentliggøres, men udelukkende være til gavn for lærere, elever og forældre. - At lærere, skoler og test løbende kontrolleres og evalueres i langt højere grad end i dag. - Forældre skal sammen med skolen lave handlingsplaner for, hvordan de kan støtte børnene. Sammen med eleven laves "kontrakter" blandt andet for elevens opførsel. Dertil kommer en lang række forslag om øget forskning i skoleundervisning, styrket læreruddannelse, at faget idræt involverer undervisning i sund kost osv. V:Ren afskrift Venstres uddannelsesordfører Tina Nedergaard klapper i hænderne, men hun kan ikke indslå sig fra at komme med en syrlig bemærkning. - Det er et stort og modigt skifte. Socialdemokraterne brugte jo hele valgkampen på at gøre grin med vores national test:At grisen ikke bliver tykkere, bare fordi man vejer den, og den slags, siger Tina Nedergaard, der kalder Socialdemokratiets udspil for en "kopi" af regeringens politik. Ifølge Venstrekvinden skaber Socialdemokraterne accept af de borgerliges udgangspunkt store chancer for at skabe ro om folkeskolen i forbindelse med de kommende forhandlinger hos undervisningsminister Bertel Haarder. - Med det udspil kan jeg ikke se, hvordan vi skulle kunne undgå at blive enige.