Hospitaler

Socialdemokrater kæmper for lokale sygehuse

Fire ændringsforslag til 2. behandlingen i amtsrådet

NORDJYLLAND:Når amtsrådet 8. oktober skal vedtage næste års budget endeligt, kommer politikerne til at tage stilling til, om der skal være 14,5 eller 16 mio. kr. til at drive en reduceret udgave af Skagen Sygehus for. Det skyldes et af de fire ændringsforslag, som ved fristens udløb i går var indleveret. Socialdemokraterne Svend Erik Hald og Poul Erik Andreasen er gået sammen om at foreslå, at budgetrammen til Skagen Sygehus forøges med minimum 1,5 mio. kr. De gør gældende, at de omtalte 14,5 mio. kr. ikke er i overensstemmelse med personalets og Skagen Byråds forslag, hvor der blev peget på et økonomisk behov i størrelsesordenen 16 til 18 mio. kr. - For at forslaget skal have en realistisk chance for at kunne gennemføres, må der minimum tilføres 1,5 mio. kr. svarende til Nordjyllands Amts merudgifter til akutstuer og øget Falck-kørsel, skriver de i ændringsforslaget. Poul Erik Andreasen er ene om at stille et ændringsforslag vedrørende sygehuset i sin egen by Dronninglund. Han foreslår, at amtsrådet siger ja til et forslag fra Dronninglund Sygehus og Dronninglund Byråd om at samle kirurgien fra Brovst og Dronninglund på netop Dronninglund Sygehus. Ændringsforslaget fra socialdemokraten Brian Kjær, Frederikshavn, går på, at han gerne vil bevare den akutte mave-tarm-kirurgi på sygehuset i Frederikshavn. Endvidere vil han gerne have undersøgt, hvorvidt der ved omflytning af mindre midler vil blive mulighed for at udnytte anæstesivagten på Frederikshavn Sygehus til at aflaste intensiv-afdelingen på Aalborg Sygehus. Det fjerde ændringsforslag er det budgetforslag, som der blev indgået bredt forlig om i tirsdags mellem samtlige partier og lister i amtsrådet. Det er teknisk set også at betragte som et ændringsforslag til det oprindeligt udarbejdede budgetforslag.