Lokalpolitik

Socialdemokrater på fælles liste

Parti er først klar med kandidater i april

AALBORG:Socialdemokraterne i Aalborg har - ligesom de øvrige store partier - besluttet at udskyde udpegningen af kandidater til det kommende kommunalvalg. Ifølge formand Henning Hjorth Jensen havde partiet ellers satset på at være klar i god tid, men spørgsmålet om hvem og hvor mange, der skal være med i den ny storkommune, har foreløbig sat tingene i bero. - Der bliver formentlig tale om een fælles liste, siger formand for partiets fællesledelse i Aalborg, Henning Hjorth Jensen. Han regner med, at parti-foreningerne i de fire kommuner sætter sig ned sammen i december og vælger en koordinationsgruppe, som fremlægger forslag til opstillingsregler osv. - Alene i Aalborg er der jo 16 vælgerforeninger, og de øvrige kommuner har også flere forskellige, og alle har selvfølgelig en grundlæggende ret til at finde kandidater, forklarer han. Ifølge Hjorth Jensen kommer den ny struktur ikke til at påvirke udpegningen af spidskandidater, og der er heller grund ikke at være nervøs over fordelingen af mandater i det ny byråd. - Partiet står jo ret stærkt i både Hals og Sejlflod, siger han. - De kørte en fortræffelig valgkamp sidste gang, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at de vil fortsætte. På den måde bliver koordinationsudvalget først og fremmest en paraplyorganisation, men det generer ikke Hjorth Jensen. - Efter valget kan det godt være, at vi skal til at kigge på kredsene og deres organisering, forklarer han. - Men foreløbig fungerer det jo fint med vælgerforeninger og fælles ledelser i de enkelte byer, og derfor kan jeg ikke se nogen grund til, at vi nødvendigvis skulle blande os. Ifølge Hjorth Jensen er den endelige liste først klar i begyndelsen af april, og ifølge hans opfattelse er det trods alt bedre, end at haste tingene igennem, så udpegningen skal laves om efterfølgende.