Lokalpolitik

Socialdemokrater synes godt om samarbejde

- Ikke alene Venstres fortjeneste, siger Uffe Bro (S)

LØGSTØR:- Der skal to til at danse tango. Sådan lød det fra formanden for kommunens teknisk udvalg, socialdemokraten Uffe Bro, da han på generalforsamlingen i den lokale afdeling af Socialdemokratiet aflagde politisk beretning for året, der er gået. Uffe Bro understregede, at arbejdet i kommunalbestyrelsen er præget af godt samarbejde - men at det ikke som nævnt på Venstres generalforsamlingen alene skyldes Venstre. - Der skal to parter til for at samarbejdet kan glide, og når det er sagt, så vil jeg også godt tilføje, at det gode samarbejde ikke kun er med Venstre, men også med de radikale og SF. - Det er også vores opfattelse, at et godt samarbejde, der foregår med respekt for andres mening og opfattelse, er en forudsætning for at kommunalbestyrelsen kan fungere til fordel for borgerne, sagde Bro. Han hæftede sig ved, at det mest markante indenfor kulturudvalget og socialudvalgets område er de igangværende ombygninger af kommunens fem skoler og to plejehjem. - Når disse arbejder er fuldført, vil de medføre markant bedre forhold for brugerne og personalet, sagde Uffe Bro. - Specielt på socialudvalgets område har vi problemer med at styre omkostningerne på sygedagpenge- samt kontanthjælpsområdet. Vi har netop besluttet - igen - at iværksætte en undersøgelse af specielt sygedagpengeområdet med henblik på at få undersøgt om forvaltningen kan gøre mere - og i givet fald hvad - for at få folk i arbejde igen. - På teknisk udvalgs område er vi gang med gennemførelsen af den helhedsorienterede byfornyelse i Løgstør. Det er virkelig vort håb at igennem de arbejder, der bliver iværksat, så kan Løgstør igen fremtræde som en smuk gammel købstad og havneby ved Limfjorden. Han kom også ind på planerne om den kommende multihal i Vindblæs. - Kommunalbestyrelsen har efter megen polemik nu godkendt konstruktionen, hvorefter institutionen bliver selvejende. Det har ikke været uden betænkelighed, at vi har sagt ja, men da sagen nu ikke længere specielt belaster den kommunale økonomi, har vi sagt ja under forudsætning af, at de øvrige dele af finansieringsplanen falder på plads, sagde Bro. Med hensyn til økonomiudvalget sagde han, at budgetforliget i efteråret var en svær nød at knække. - Vi valgte at gå med i et budgetforlig og forsøge at få det bedst mulige ud af det. Havde vi sagt nej, havde vi også mistet mulighed for at påvirke fremtiden - og vi fandt, at det ville være synd for Løgstør kommune, hvis ikke også vi havde indflydelse, sagde Bro.