Lokalpolitik

Socialdemokrater tøver i sag om fjordforbindelse

Byrådsgruppe opgiver at finde fælles fodslag

AALBORG:Tidligt på efteråret skal byrådet tage stilling til linjeføringen for en tredje Limfjordsforbindelse, men byrådets største parti står stærkt splittet i sagen. Borgmester Henning G. Jensen (S) har ikke lyst til nu at komme med et bud på, hvordan linjeføringen bør være, og formanden for byrådsgruppen Mai-Britt Iversen er ikke indstillet på at kræve partidisciplin, hvor der bliver rettet ind efter den holdning, som flertallet i gruppen kommer frem til. Valget i gruppen ser ud til at stå mellem et ekstra tunnelrør og så den såkaldte Lindholmlinje, der vil føre vejene til en ny Limfjordsforbindelse gennem Aalborg Vest. Hidtil har der været et spinkelt flertal for den såkaldte Lindholm-linje. Det er netop blevet udarbejdet en redegørelse for en ny Limfjordsforbindelses miljømæssige konsekvenser. Det er tale om en såkaldt VVM-redegørelse, og den bliver i perioden 12. april til 10. juni lagt ud til offentlig debat. - Vi skal jo have diskussionen nu, og først derefter tager vi i byrådsgruppen stilling. Den endelig behandling af spørgmsålet i byrådet sker først i september, siger borgmester Henning G. Jensen (S). - Vi kommer til at drøfte spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse i næste måned, når Socialdemokratiet i Aalborg holder sit årsmøde. Men min umiddelbare indstilling er, at byrådsgruppen bør stilles frit i spørgsmålet, siger gruppeformanden Mai-Britt Iversen. Hun er ikke i tvivl om, at en vestlig linjeføring vil give den største trafikaflasning, og den vil derfor ud fra et trafikalt synspunkt være den bedste løsning. - Men kommunen har ikke pengene til opgaven, og vi må derfor nødvendigvis se på, hvad vi kan få staten til at sætte penge i. Her tror jeg, at et ekstra tunnelrør er den mest sandsynlige løsning, siger Mai-Britt Iversen. Hendes partifælle Thomas Kastrup-Larsen, der også er magistratsmedlem, har forlængst gjort sin stilling op. Han og Socialdemokratiets vælgerforening i Aalborg Vest går ind for et ekstra tunnelrør. Han peger på, at det er den langt billigste løsning, samt at Lindholmlinjen vil få alvorlige konsekvenser for miljøet i Aalborg Vest. Det vil koste omkring 3,6 milliarder kroner at gennemføre Lindholm-linjen. En linje over Egholm er næsten lige så dyr, mens et ekstra tunnelrør kan laves for det halve.