Brønderslev

Socialdemokrater udgiver eget blad

BRØNDERSLEV:Socialdemokraterne i Brønderslev har udgivet et nyt medlemsblad - Socialdemokraten. Det er dog kun en mindre tryksag i forhold til det hedengangne dagblad af samme navn. I det første nummer har gruppeformand Arne M. Jensen et indlæg "Økonomien er under pres", ligesom folketingsmedlem Ole Stavad, der er valgt i Sæby-kredsen, der skriver om efterlønnen. Han er af den opfattelse, at der er et massivt pres for at afvikle det velfærdssamfund, der er bygget op gennem generationer. Foreningens ny formand, Jesper Eriksen, byder velkommen til læserne. - I Socialdemokraten vil man kunne følge med i, hvad der foregår blandt de folkevalgte, socialdemokratiske politikere på både lands-, regional- og lokalplan. - Vi vil også fortælle om, hvad vi laver i bestyrelsen. Men medlemmerne er også velkomne til at bidrage med debatindlæg. Jesper Eriksen ser gerne, at det ny blad bliver et forum for alle socialdemokrater i Brønderslev. Det er planen, at bladet i første omgang skal udkomme hver anden måned.