Lokalpolitik

Socialdemokrater vil have jobcenter-afklaring nu

S-lejren i Dronninglund Kommune klar til at aftvinge Dronninglund Byråd et svar på omstridt emne

STORKOMMUNE: Socialdemokraterne i Dronninglund Kommune er klar til at aftvinge Dronninglund Byråd et samlet svar i den langvarige strid om det planlagte nye jobcenter i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det fortæller politisk ordfører for S i Dronninglund Byråd, 1. viceborgmester Peer Thisted, efter at et flertal i det tværkommunale, politiske forberedelsesudvalg i den forgangne uge over for byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner indstillede, at den endelige beslutning om det nye jobcentrer ikke skal træffes af de nuværende to byråd - men i stedet af det nye, såkaldte sammenlægningsudvalg, der i forlængelse af kommunalvalget 15. november trækker i arbejdstøjet for i 2006 at varme op til at blive Brønderslev-Dronninglund Byråd med indgangen til 2007. - Det er mig simpelthen ubegribeligt, at man vil skubbe det her ind under gulvtæppet, bare fordi man fornemmer en uenighed, siger Peer Thisted, der forventer, at S-lejren i Dronninglund Kommune på et gruppemøde i morgen vil udarbejde et konkret forslag til Dronninglund Byråd - hvori der anmodes om, at dette byråd træffer en afgørelse i sagen. Uenigheden om det nye jobcenter går på, om det skal være et jobcenter, hvor kommunen og staten som nu har ansvaret for henholdsvis de ikke-forsikrede og forsikrede ledige, eller et jobcenter, hvor kommunen overtager ansvaret for alle ledige. Sidstnævnte omtales nu som et pilotprojekt, og mens der hidtil i Dronninglund Kommune har været enighed om den traditionelle, ansvarsopdelte jobcentermodel, så har der i Brønderslev Kommune været delte meninger om sagen - kulminerende på et byrådsmøde tidligere i år, hvor stemmefordelingen var 10-10. - Men der er her tale om to selvstændige byråd, og indenrigsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V), red.) har jo helt specifikt bedt landets nuværende byråd om at tilkendegive, hvilke jobcenter-typer de ønsker. Derfor skal vi også komme med hver vores indstilling nu, fastslår Peer Thisted, der samtidig påpeger, at det i sidste ende er Lars Løkke Rasmussen, der træffer endelige beslutning om den fremtidige jobcenter-type i Brønderslev-Dronninglund Kommune. - Derudover har vi nu også fået at vide, at der fra AF-systemet kommer 14 medarbejdere til at hjælpe os med den her opgave, og så gælder det altså om at komme så hurtigt som muligt i gang med planlægningen af alt det her, fortsætter S-profilen, inden han slutteligt tilføjer: - Der er ingen grund til at sidde med hænderne i skødet, fordi der skal være enighed om alting, og på landsplan har vi jo også set, at langt de fleste kommuner ønsker jobcentermodellen.