Socialdemokraterne og SF frygter, at ny miljølov vil kvæle danske fjorde

MARIAGER:Mariager Fjord, der gisper efter vejret på grund af iltsvind, får det endnu værre i fremtiden. Det frygter både Socialdemokraterne og SF. De to partier kalder til kamp mod det forlig om miljøregulering af landbruget, som regeringen i juni indgik med Dansk Folkeparti og De Radikale. Forliget er nu blevet til et lovforslag, der skal vedtages hurtigt i Folketinget, så de ny regler kan være i kraft 1. januar 2007. Men i stedet for at skåne vandmiljøet kan den ny lov betyde, at den døende Mariager Fjord og andre følsomme områder får endnu mere ammoniak, kvælstof og fosfor i fremtiden, siger SF’s miljøordfører, Steen Gade. Han kaldte onsdag miljøminister Connie Hedegaard (K) i samråd om sagen. - Det er utrolig trist og absurd, at regeringen, DF og R tilsyneladende er på vej til at øge risikoen for iltsvind - f.eks. i Mariager Fjord og Randers Fjord - i deres fælles aftale om miljøgodkendelser af husdyrbrug, siger Steen Gade. Han mener, at landbruget med loven nærmest har fået et tag-selv-bord, og han støtter sig til det høringssvar, som Århus Amt netop har sendt Miljøministeriet. Århus Amt retter en sønderlemmende kritik mod de nye regler. Det slår fast, at den ny lov svækker beskyttelsen af vandmiljøet væsentligt og finder det helt uforståeligt, at de fire forligspartier ikke vil bruge den omfattende kortlægning af følsomme naturtyper, der blev foretaget i 2004-2005. Århus Amt konstaterer også, at en stor del af de danske vandområder i dag ikke lever op til kravene, der vil blive yderligere skærpet af EU’s vandrammedirektiv. Det bekræftede Miljøstyrelsen for nylig. - Ifølge de nye regler er det kun små vandområder som lukkede fjorde, nor og brakvandssøer, som er “sårbare”. Fremover vil der således ikke skulle foretages reguleringer i forhold til vandområder som Mariager Fjord og Randers Fjord, anfører amtet. Samme dystre toner lyder fra Fyn. - Hvis man tror, den lov redder søerne og fjordene, så tror man forkert. Det gør den absolut ikke, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra miljøafdelingen i Fyns Amt. Underløber EU-direktiv Både Århus Amt og Fyns Amt vurderer, at loven underløber vandrammedirektivet, som vi er forpligtet til at overholde fra 2015. Det omstridte lovforslag skal give de nye storkommuner et ensartet grundlag at behandle sager om udvidelser af f.eks. svinefarme på. Men loven kommer til at koste skatteyderne mange millioner kroner i erstatninger til landmænd, der får tilladelse til at udvide deres husdyrproduktion efter de nye regler, advarer de to amter. Senere bliver det offentlige nemlig tvunget til at købe disse rettigheder tilbage, fordi vi ellers ikke kan leve op til EU’s krav om “god økologisk kvalitet” i vandmiljøet. - For mig at se er loven et selvmål. Man sætter faktisk et EU-direktiv ud af kraft, siger Harley Bundgaard Madsen. Miljøordfører Torben Hansen (S) finder det “pinligt, at miljøministeren og De Radikale på denne måde har ladet sig presse af dansk landbrug”. - Mariager Fjord har behov for færre næringsstoffer. Der skal strammes op på udledningskravene, siger Torben Hansen. /ritzau/