Lokalpolitik

Socialdemokraternes Irakproblem

Det vellykkede valg i Irak kan blive en fordel for S, hvis de tør

KØBENHAVN:For en kort bemærkning gled fokus fra den danske valgkamp, da Irakerne søndag tog de første spæde skridt mod demokratiet. Især Anders Fogh Rasmussen må have fulgt valget med tilbageholdt åndedræt. Han havde planlagt det danske valg, så det var overstået før det irakiske, men på grund af flodbølgen i Asien måtte han rykke datoen, så det irakiske valg lå lige midt i den danske valgkamp. Irak har ikke været det store tema i valgkampen, men et kaotisk valg med mange døde og lav deltagelse kunne have ændret det. I stedet ser det ud til, at valget gik rigtig godt. Derfor var det også en yderst tilfreds udenrigsminister, der i går glædede sig over valget, som han straks udlagde som en sejr for regeringens beslutning om at deltage i krigen. Umiddelbart skulle det lukke debatten om de danske tropper, men det vellykkede valg kan også få den stik modsatte effekt. Et stort flertal af danskerne ønsker nemlig de danske tropper hjem. I en Gallupmåling siger 41 procent, at der skal sættes en dato på hjemtrækningen, 22 procent vil have dem hjem nu, og kun 35 procent er enig med regeringen i, at de danske tropper skal blive i Irak så længe, der er brug for dem. Nu hvor valget i Irak ser ud til at være gået godt, kan det give vind i sejlene til dem, der vil have tropperne hjem. Det vil SF og Enhedslisten, men også Socialdemokraterne har taget et skridt i den retning. I debatten søndag mellem Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft gjorde Mogens Lykketoft det klart, at tropperne skal hjem, når mandatet udløber. Indtil nu har meldingerne fra Socialdemokraterne været en ulden blanding af modstand mod krigen, opbakning til soldaterne og et ønske om, at tropperne skal udskiftes med en humanitær indsats. Den klare melding fra Mogens Lykketoft, blev dog ikke fulgt op dagen efter. Måske fordi De Radikale er uenige, eller fordi Socialdemokraterne er uenige internt. En klart løfte om at trække tropperne hjem vil give problemer, men på den anden side er mere end 60 procent af vælgerne enige. Spørgsmålet er så, om Mogens Lykketoft tør satse på, at han kan holde sammen på partiet, hvis han for alvor trækker de danske tropper ind i valgkampen.