Socialdemokratiet vil ikke stemme for sparekrav som ikke er specificeret

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet giver ekstra udgifter eller mindre besparelser på knap tre millioner kroner

Skolevæsen 25. september 2002 08:00

SKAGEN: Der er merudgifter eller mindre besparelser på knap tre millioner kroner, set i forhold til budgetforslaget, i de ændringsforslag, Socialdemokratiet har til budgettet, og det er en udgift, der er råd til, mener formanden for den socialdemokratiske gruppe, Bjarne Kvist. - Vi lægger ligesom Venstre vægt på, at kommunens likviditet forbedres, men selv om vi bruger de knap tre millioner kroner mere, end der er medtaget i budgetforslaget, vil kassebeholdningen stadig kunne forbedres med cirka otte millioner kroner, og det mener vi er et acceptabelt beløb, siger Bjarne Kvist. Da budgetforslaget var til førstebehandling, var der et budget med et overskud på det skattefinancierede område på 6.714.000 kroner til styrkelse af kassebeholdningen. Hvis man trækker merudgiften/mindrebesparelsen af de socialdemokratiske ændringsforslag fra, vil det give 3.749.000 kroner, der kan lægges i kassen. - De brugerfinancierede områder styrker ifølge budgetforslaget kassen med 4.351.000 kroner, så der ialt kan lægges 8,1 millioner kroner i kassen, selv om der er taget hensyn til vores ændringsforslag. Det mener vi er fuldt forsvarligt, siger Bjarne Kvist. Socialdemokratiet har en række ændringsforslag, og det er alle forslag, som indebærer enten en ekstra udgift i forhold til budgetforslaget, eller som betyder, at man ikke opnår en besparelse, der er med i budgetforslaget. Børne og kulturområdet På Børne- og kulturområdet har partiet en række ændringsforslag. - Der er i budgetforslaget lagt op til, at lokaletilskuddet til foreninger og klubber skal beskæres fra 80 til 75 procent. Det skulle give en besparelse på 75.000 kroner. Vi stiller forslag om, at procenten ikke sættes ned, for der er, såvidt vi kan se, ikke tale om en reel besparelse. Vi mener, at det er en besparelse som "bider sig selv i halen." Ved at nedsætte tilskuddet, bliver det vores egne haller, som kommer til at miste en indtægt, og den kan de kun skaffe sig ved et tilskud fra kommunen, siger Bjarne Kvist. - Vi kan heller ikke acceptere, at der på folkeskoleområdet er en uspecificeret besparelse på 710.000 kroner, så den foreslår vi sløjfet. - Vi ved godt, at posten er taget med, så der er taget højde for besparelser, som måske viser sig i forbindelse med den undersøgelse, konsulenter fra Kommuneres Landsforening er i gang med på folkeskoleområdet, men vi kan ikke stemme for en besparelse uden at vide, hvilke konsekvenser den har, siger Bjarne Kvist. Bjarne Kvist peger også på, at så længe konsulenterne ikke er færdige med deres undersøgelse, ved man heller ikke, om den resulterer i, at der faktisk skal bruges flere penge på skoleområdet. Social-området - På det sociale område har vi et ændringsforslag som går ud på, at der ikke sker en reduktion i den støtte- og kontaktfunktion, der er indenfor socialpsykriatrien. Der skal efter budgetforslaget spares 168.000 kroner ved at der skæres ned i antallet af medarbejdere, og det er et forslag, som et enigt socialudvalg indstiller. - Vi er i Socialdemokratiet nervøse for, at man ikke kan spare disse penge, fordi det er en nedskæring, som vil ramme nogle af de allersvageste borgere, de fysiske og de psykiske handicappede, siger Bjarne Kvist. Økonomiske område På de områder, som hører under kommunens økonomiudvalg, er der i budgetforslaget lagt op til, at der skal spares en elevstilling på rådhuset. - Det mener vi ikke, kommunen bør gøre. Besparelsen er på 46.000 kroner, og vi mener det er et dårligt signal at sende. Det offentlige bør også være med til tage ansvar for uddanne nogle af vore unge og holde dem i byen. - Her spiller det også ind, at kommunen allerede tidligere har skåret ned i antallet af elever, siger Bjarne Kvist. - På økonomiudvalgets område er der også i budgetforslaget en uspecificeret besparelse på personaleudgifter på 1,66 millioner kroner, og den ønsker vi også fjernet - af de samme grunde, som på folkeskoleområdet. Vi kan ikke stemme for en besparelse, som vi ikke kender konsekvensen af, siger Bjarne Kvist. - Der er i forvejen sparet meget på pesonalet, og de 1,66 millioner kroner hænger sammen med en konsulentundersøgelse, som vi endnu ikke kender resultatet af, siger Bjarne Kvist. Teknik og miljøområdet På teknik og miljøudvalgets område stiller Socialdemokratiet forslag om, at det budgetterede tilskud til Aalbæk Havn sættes op med 300.000 kroner. De 300.000 kroner er det beløb, som bestyrelsen for havnen selv har meddelt kommunen, at der mangler for at havnens økonomi kan hænge sammen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...