Lokalpolitik

Socialdemokratisk bragesnak

I et noget krampagtigt forsøg på at markere sig som socialdemokratisk byrådskandidat i Brønderslev-Dronninglund Kommune advarer Steen Christensen (18.10.) så inderligt mod at sætte kryds ved Venstre eller et andet regeringsparti ved kommunalvalget 15.11.

Begrundelsen skulle være, at dugfriske undersøgelser viser, at borgere på kontanthjælp straffes vildt af Venstre – uden at han dog dokumenterer, hvilke undersøgelser der er tale om og hvordan de "straffes". Andre grupper i samfundet bliver – ifølge Steen Christensen – ligeledes udsat for en hårdhændet behandling. Og han mener, at vælgerne ved at stemme på ham sender et signal til regeringen om, at "vi vil ikke finde os i det mere". Som Venstre-kandidat til det samme byråd finder jeg Steen Christensens argumenter ret besynderlige. Det er så let at slå ud med armene og love vælgerne guld og grønne skove – det kaldes også at servere valgflæsk. Men enhver politiker med lidt erfaring ved, at der også er en regning, der skal betales for flæsket. Hvis det vel at mærke skal blive til mere end netop valgflæsk... Det har Steen Christensens partifæller på Christiansborg erkendt flere gange i den seneste tid. Lad mig nævne et par eksempler: * Socialdemokraterne havde store planer for efterlønsmodtagere. Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt var i sin tid enige om, at efterlønnen ikke skulle ændres. Men for nylig kom det store oppositionsparti med et forslag om at begrænse efterlønnen for alle under 50 år. * Socialdemokraterne var i 2003 med til at indføre et loft over kontanthjælpen. Ordningen, der trådte i kraft 1. januar 2004, skulle blandt andet sikre, at kontanthjælpsmodtagere får en gevinst ud af at arbejde – selv ganske få timer om ugen. Men nu vil Socialdemokraterne have ordningen afskaffet igen. * Socialdemokraterne har lovet, at ydelsen til førtidspensionister på den gamle ordning hæves til niveauet for førtidspensionister på den nye ordning fra 2006. Partiet anfører selv, at det koster 3 milliarder kroner, og ønsker at finansiere dette gennem satspuljen. Problemet er bare, at satspuljen i 2006 kun indeholder 667,5 millioner kroner. Det er let at opremse flere eksempler på, at Socialdemokraterne siger et og gør noget andet, men det tillader spaltepladsen næppe. Derimod vil jeg gøre Steen Christensen – og læserne – opmærksom på, at Venstre står ved de aftaler, vi indgår. For eksempel da regeringspartierne sammen med blandt andet Socialdemokraterne i 2002 gennemførte en reform af beskæftigelsesindsatsen under titlen "Flere i Arbejde". Den aftale er grundlaget for det arbejde, der er i fuld gang i de kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger, og jeg går da ud fra, at Steen Christensen står ved aftalen og vil efterleve den – også i de nye kommuner, hvor opgaven jo er at administrere ud fra den lovgivning, som et flertal i Folketinget har vedtaget. Derfor er det naturligvis ikke korrekt, at Venstre i Brønderslev-Dronninglund kun har den kommunale økonomi for øje. Men det har vi også! Der er formentlig flere af Steen Christensens gyldne løfter til de ledige, som vi kunne blive enige om at indfri i en eller anden form, men forskellen på Venstre og Socialdemokratiet er, at vi også i lokalpolitik foretrækker at være realister. Vi ved, at det koster penge at drive og udvikle en kommune, og vi lover ikke mere, end vi kan holde. På den måde er det korrekt – Venstre ved du hvor du har. I modsætning til Steen Christensens socialdemokratiske bragesnak.