Naturvidenskab

Socialdemokratisk holdning til CO2-lager undrer

Af dagspressen den 31.august 2009 kunne man læse, at Vattenfall meddeler, at de midlertidigt trække sig fra yderigere undersøgelser om lagring af CO2 i undergrunden i et større område ved Birkelse.

Beslutningen begrundes bl.a. med, at man først vil have undersøgt og analyseret forholdene ved et anlæg i Tyskland inden man vil bruge yderligere millioner på undersøgelser i det Nordjyske område ved Birkelse. En beslutning som jeg hilser velkommen og Vattenfall viser på den måde ansvarlighed over for eventuelle usikkerhedsmomenter i projektet. Umiddelbart lyder projektet fornuftigt i disse tider hvor der tales så meget om CO2-begrænsning og der kan vel ikke være tvivl om, at der er tale om et højteknologisk projekt, hvor CO2 i flydende form skal transporteres ad et rørsystem med tilhørende pumpestationer fra værket til underjordiske lommer i et større område ved Birkelse. Et eller andet sted virker projektet alligevel forkert idet jeg er af den opfattelse, at forurening skal fjernes ved kilden, hvis der skal gøres noget effektivt og bæredygtigt ved CO2 problematikken. Det undrer mig derfor, at Vattenfall vil anvende den ovennævnte fremgangsmåde til at komme af med den producerede CO2, en fremgangsmåde der dybest set kun er et aflad for fremtidigt, at kunne fortsætte en produktion af elektricitet på de gammelkendte præmisser og således ikke har fokus på at begrænse CO2. Det der undrer mig endnu mere er, at socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune, repræsenteret af kommunalbestyrelsesmedlem Karl Schrøder, finder at projektet er fremragende og dette på trods af, at selv samme parti i kommunalbestyrelsen har været med til at beslutte, at Jammerbugt Kommune skal være en bosætningskommune hvor det er et godt sted at bo og leve. Den holdning til projektet ved Birkelse som Karl Schrøder forsøger at fremme, er i stærk modstrid med hvad jeg mener vi kommunalbestyrelsesmedlemmer skal arbejde for og jeg tror ikke vi fremmer bosætningen og måske heller ikke sundheden i vores kommune ved at reklamere med at vi får et CO2 depot i undergrunden midt i vores kommune. Gennemføres projektet ad åre vil det givet ske efter at der er afgivet garanti for sikkerhed på alle områder, men det vil ikke forhindre den miljøbevidste borger i at lade tvivlen råde og derfor fravælge køb af fast ejendom beliggende oven på eller i nærhed af CO2-depotet. Hvis denne antagelse er rigtig vil det naturligvis komme til at afspejle sig i en negativ prisudvikling for de pågældende ejendomme i området. CO2-udledningen er nødsaget til at blive reduceret, men vi lever i en verden hvor der udvikles nye teknologier hele tiden såvel til produktion af energi som til begrænsning af CO2-udledning. Går denne udvikling for langsom eller måske helt i stå kan deponering i underjordiske lommer måske være en fornuftig løsning, men det er min holdning, at CO2 ikke skal koncentreres i undergrunden i beboede områder med bymæssig bebyggelse i eller nær ved depotet.