EMNER

Socialdemokratisk privatisering

PRIVATISERING:Hvis det lykkes for Socialdemokraterne at privatisere forbrugernes el – og varmeforsyning, indebærer det, at for hver 100 millioner kroner, partiet opnår ved salget, skal de aflevere mellem 40 og 60 millioner til statskassen. Opnås der 500 millioner kroner ryger der mellem 200 og 300 millioner kroner ud af kommunen. Kan man forestille sig noget ringere købmandskab? Forbrugerne kan være sikre på, at en konsekvens af salget er højere el – og varmepriser, fordi den investerede kapital skal forrentes. Og medarbejderne vil fra dag et erfare, at al tale om jobgaranti og tryghed i ansættelsen vil fortone sig til fordel for rationaliseringer og reduktioner i arbejdsstyrken i bestræbelserne på at minimere omkostningerne og dermed få den investerede kapital forrentet. Forstå det, hvem der kan, at en sådan privatisering skulle være socialdemokratisk politik. Under alle omstændigheder er den ikke at finde i partiets program.