Socialdemokratisk strid om racisme

Thomas Kastrup-Larsen tager til genmæle mod Sigvart Sigvartsen

AALBORG:Bevillingsnævnet bør tage spørgsmålet om racisme på byens restauranter op på baggrund af de politianmeldelser, der er indgivet mod Café Rendez Vous i Jomfru Ane Gade. Det fastholder det socialdemokratiske byrådsmedlem Thomas Kastrup-Larssen, selv om partifællen Sigvart Sigvartsen revser ham og Rasmus Prehn for at være lidt for hurtig på aftrækkeren. Begge vil have sagen drøftet i bevillingsnævnet. Sigvart Sigvartsen mener, at de to yngre byrådskolleger burde afvente politiets efterforskning i sagen og en eventuel domfældelse af restauratøren, før de kommer med den slags udmeldinger. - Jeg er helt uenig i det synspunkt, og jeg ville gøre nøjagtig det samme i dag. Altså opfordre bevillingsnævnet til at drøfte sagen, siger Thomas Kastrup-Larsen. - Der er jo ikke bare tale om én anmeldelse mod Rendez Vous. Nej, der er flere. Og vi har jo tidligere haft en tilsvarende sag, hvor et andet værtshus i Jomfru Ane Gade, Hr. Nielsen, blev dømt for at forskelsbehandle gæsterne efter, hvilken hudfarve de havde. Derfor er det helt fair, hvis bevillingsnævnet tager emnet på baggrund af de seneste anmeldelser, tilføjer han. Thomas Kastup-Larsen er enig i, at bevillingsnævnet ikke kan skride ind med sanktioner mod Café Rendez Vous, før stedet eventuelt er blevet dømt for racisme. - Det vigtigste er efter min mening heller ikke at indddrage bevillinger, men at få restaurationslivet i Aalborg til at fungere uden diskrimination af nogen art. Vi vil jo gerne have udenlandske studerende og højtuddannet arbejdskraft til byen. Men episoder med folk, som bliver afvist på restaurationer alene på grund af deres hudfarve, er bestemt ikke fremmende for bestræbelserne på at gøre Aalborg til en international by, påpeger Thomas Kastrup-Larsen. - Derfor vil det være oplagt, hvis bevillingsnævnet går i dialog med byens resturatører og gøre dem klart, at racisme under ingen omstændigheder vil blive tolereret, tilføjer han.