Socialdemokratiske tandpastareklamer

Indbyggerne i Danmarks større byer har de seneste dage kunnet se resultaterne af den socialdemokratiske kampagnemaskine på busskure og togstationer.

Kim Andersen

Kim Andersen

Overalt i byerne ses flotte plakater med opstillede fotosituationer, hvor Helle Thorning ses lyttende til borgerne. Plakaterne er desuden prydet med smarte reklameslogans med luftige løfter om ”Rettigheder til de ældre” og ”Vi vælger velfærd”. Men det vil gavne troværdigheden af kampagnen, hvis de luftige slogans blev fulgt op af nogle gennemarbejdede politiske udspil, der redegør for substansen og finansieringen. De korte og letbenede slogans vidner i stedet om, at Danmarks største oppositionsparti ikke har en sammenhængende og saglig politik, der udgør et troværdigt alternativ til regeringen. Socialdemokraterne har efterhånden præsenteret så mange modsatrettede forslag, at de passende kan indgå som et indslag i denne sommers cirkusrevy. I juli måned lovede den socialdemokratiske partiformand skattelettelser til de lavestlønnede. Dagen efter bekendtgjorde partiets gruppeformand, Carsten Hansen, at skattelettelser ikke kunne komme på tale. Partiet har officielt tilsluttet sig regeringens skattestop, men samtidigt udtaler den socialdemokratiske skatteordfører, John Dyrby, at det er ”urimeligt”, at boligejerne ikke beskattes af boligværdistigningerne. Partiets tidligere politiske ordfører Lotte Bundsgaard oplyser desuden, at skattestoppet strider mod de grundlæggende socialdemokratiske værdier, og at tilslutningen udelukkende sker af taktiske hensyn. Hertil kommer, at partiets formodede samarbejdspartnere, De Radikale, SF og Enhedslisten, er højlydte modstandere af skattestoppet. Og slingrekursen videreføres i udlændingepolitikken og omkring borgernes fritvalgsordninger. Det kunne være rart at vide, hvad Socialdemokraterne egentlig vil. Flotte farveplakater af partiformanden og smarte reklameslogans gør det vel trods alt ikke alene?