Socialforhold

Sociale sparekrav skal droppes

Socialudvalgets medlemmer er enige om, at de ikke vil leve med besparelser på tre procent

FREDERIKSHAVN:- Vi kan ganske enkelt ikke acceptere, hvis det bliver socialudvalget, der skal betale gildet. Med reduktioner på tre procent, så vælter skidtet. Så direkte udtrykker formanden for socialudvalget, Erik Janum, V, sig efter udvalgets medlemmer i går drøftede konsekvenserne af en tre procents driftsbesparelse. Det er nemlig den bundne opgave, politikerne i Frederikshavn har sat sig selv på. Opgaven er i sin enkelthed, at alle politiske udvalg i Frederikshavn Kommune skal finde ud af, hvor de vil skære tre procent på driften. Det er ikke givet, at besparelserne skal effektueres, men politikerne har, med de enkelte udvalgs egne udspil, et langt bedre beslutningsgrundlag for, hvilke elementer, der skal fredes og hvilke, der må lade livet, når den store budgetkabale skal lægges i efteråret. For det er næppe troligt, at politikerne klarer sig uden at gribe til sparekniven. I et system, hvor skatten ikke må stige, men hvor lønningerne gør det, tvinges kommunerne til reduktion, hvis kabalen skal gå op. - Nu har vi kæmpet med genopretning på socialudvalgets driftskonti. Og i år ser det ud til at lykkes. - Vi har fået den realisme ind i tallene, at de holder. Med en reduktion på tre procent vil vi blive gravet tilbage i den suppedas, vi har været i de seneste år, siger Erik Janum. Han har ikke fantasi til at forestille sig, at et byråd vil gennemtvinge besparelserne. - Men vi er blevet enige om, at der skal redegøres for en buffer i de enkelte forvaltninger. Det krav lever vi op til. Og det signalerer tydeligt, at sparekrav vil skære dybt i vore kerneydelser, siger socialudvalgets formand. Hvad står der så i selve kataloget? Jo, sparemenuen står på færre elever, besparelser på ledsageordning, dyrere mad, ingen børne-unge læge, intet tilskud til det frivillige sociale arbejde og stop for støtte til den eksterne socialrådgivning. Næste ret er reduktion af tilskud til Lilleskolen, reduktion i omsorgskørslen, flere nullermænd i hjemmene ved kun at rengøre hver 4. uge og en reduktion i genoptræningen på Gigtplejehjemmet. Efterretten er færre personaleressourcer i plejeboligerne, et Rådhuscenter uden personale og en reduktion i familiebehandlingen. På den måde når socialudvalget de krævede tre procent i besparelser. Dog hverken i 2004 eller 2005. Den fulde besparelse på 9,5 millioner kroner udmøntes nemlig tidligst i 2006. Men står det til socialudvalget, så bliver det andre udvalgsområder, der skal holde for.