Socialforhold

Sociale tilbud bliver droppet

Hos flere regionspolitikere vækker det alvorlig bekymring, at kommunerne i mindre grad end tidligere benytter sig af nogle af de regionale tilbud inden for det sociale område.

Kommunerne gør f.eks. mindre brug af regionens misbrugscenter, ligesom der også er dalende efterspørgsel efter regionens tilbud til borgere med senhjerneskader. Kommunalreformen betød, at kommunerne fra amtet overtog det egentlige ansvar for en række sociale områder. Regionsrådets formand, Ulla Astman (S), mener, at der er problemer, som det er nødvendigt at gøre opmærksom på. Hendes kollega i regionsrådet Thomas Krog (SF) er ikke i tvivl om, hvad der er ved at ske. Efter hans opfattelse er der misbrugere og senhjerneskadede, der ikke fra kommunerne får de nødvendige behandlingstilbud. - Det er sørgeligt, at der er nogle mennesker, der ikke får den hjælp, som de har brug for. Det er klart, at kommunerne mangler penge til opgaverne og er tilbageholdende med at gøre brug af de muligheder, der er. Hvis kommunerne nu henviser til regionens tilbud, så bliver det oftere til kortere forløb end tidligere, siger Thomas Krog. Efter hans opfattelse er der tale om områder, hvor kommunalreformen har slået fejl. Thomas Krog henviser her til en redegørelse, der er lavet om udviklingen inden for det sociale område og inden for specialundervisningsområdet. Det er en redegørelse, som statsforvaltningen i Nordjylland har det egentlige ansvar for. Bekymret over udviklingen Regionsrådets formand, Ulla Astman (S), er også bekymret over udviklingen. - Vi kan gøre opmærksom på de problemer, der er i udviklingen. Man kan da være bange for, om handicappede og misbrugere får de tilbud, som de har brug for. Med kommunalreformen er vi blevet pålagt at arbejde på en ny måde, og det er da også bekymrende, hvis nogle får et dårligere tilbud, end de ville have fået tidligere, siger Ulla Astman. Hun peger dog på, at kommunerne har mulighed for selv at skabe nogle tilbud til de nævnte grupper, eller de kan vælge at købe de sociale ydelser andre steder. Ulla Astman mener også, at der kan være fare for, at kommunerne i stedet for at bruge længerevarende forløb vælger et tilbud i kortere tid eller indleder en ambulant behandling. På misbrugsområdet mener Thomas Krog, at det er en kendsgerning, at kommuner bevilger kortere forløb end tidligere. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende