Socialforhold

Sociale tilbud flytter

Sundheds-, ældre- og handicapudvalget har netop vedtaget en rokade af tre sociale tilbud i Hirtshals.

Værestedet Bøjen, der holder til i lejede lokaler i Hjørringgade, flytter til Skagerakvej, hvor det nuværende tilbud Fælleshuset ligger. Fælleshuset, der er et værested for alkoholmisbrugere og socialt udsatte grupper, flytter i stedet til N. C. Jensensgade 2 (den gamle tekniske forvaltning på Rådhuset), der har en størrelse, der gør det muligt at have flere tilbud samme sted. Det bliver der brug for, fordi tilbuddet Værestedet i forvejen ligger på adressen, og de skal blive i nuværende lokaler. Dermed får Fælleshuset og Værestedet samme adresse. Forslaget er betinget af, at der bygges et køkken i N. C. Jensensgade, fordi en af Fælleshusets vigtigste elementer er en madklub med 82 medlemmer, hvor borgerne sammen med frivilligt personale laver mad sammen. Rokaden betyder, at man slipper ud af lejemålet i Hjørringgade og bruger egne bygninger og dermed på lang sigt sparer penge. Samtidig var Hjørringgades lokaler ikke optimale, da det er fordelt på to etager med en trappe, der gør tilgængeligheden svær. Udvalgsformand Jørn E. Christiansen (SF) oplyser, at de ansatte er meget glade for omrokeringen.