Socialpolitik

Sociale udgifter eksploderer

Fordobling af udgifter til plejefamilier på fire år

HJØRRING:De sociale udgifter til belastede børn og unge er nærmest eksploderet de senere år. Ikke kun i Hjørring Kommune, men på landsplan, hvor udviklingen følges nøje - og diskuteres voldsomt i takt med at flere og flere kommuner sætter fokus på det stigende, økonomiske tryk på området. I Hjørring Kommune sidder lederen af Børne- og familierådgivningen, Børne- og ungechef Jørn Uhrskov, med problemet tæt inde på livet i sit daglige arbejde, og han er både bekymret over udviklingen - og ganske godt tilfreds med den indsats, hans forvaltning har tømret sammen. For selv om både udgifterne og antallet af sager er stigende, sættes der i stadig højere grad fokus på de forebyggende foranstaltninger. Resultatet kan være svært at måle, men han er overbevist om, at det nytter - både på det menneskelige og det økonomiske plan. Øst vest, hjemme bedst Et nøgleord for Hjørring Kommunes arbejde med de belastede børn og unge er, at de så vidt muligt skal bevare en eller anden form for kontakt til deres biologiske forældre. Denne kontakt kan ske på en lang række forskellige måder - lige fra situationen, hvor børnene bor hjemme hos forældrene til en lejlighedsvis kontakt, f.eks. når plejefamilien skal "holde fri". - Det er en kendsgerning, at børn elsker deres forældre, uanset hvor meget de ellers måtte være forsømt i det daglige. Far og mor er stadig de bedste i verden, og den kendsgerning er vores udgangspunkt, når vi får kontakt til en familie, der har brug for hjælp, siger Jørn Uhrskov. Han har svært ved at komme med konkrete modeller, som kan mindske antallet af børnefamilier i krise, men årsagen er klar nok. Nemlig at langt de fleste socialt belastede børn kommer fra hjem, hvor forældrene har svigtet - f.eks. ved misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller lignende. - Det er svært at styre udgifterne til anbringelse af disse børn, for pludselig kan der jo ske noget, som kræver, at vi griber ind aldeles omgående, siger Jørn Uhrskov. Men nøgleordet er stadig en forebyggende indsats - den, som har til formål at forhindre, at forholdene i en belastet familie kommer så vidt, at Jørn Uhrskov og hans personale må rykke ud for at anbringe et barn udenfor hjemmet.