Sociale udgifter kræver mere

Årets budget vil blive overskredet med knap 6 mio. kroner

FARSØ:Allerede nu, hvor man kun er få måneder inde i 2005, tyder alt på, at det bliver nødvendigt at hale næsten seks millioner kroner ekstra op af kommunekassen for at få enderne på socialudvalgets budget til at nå sammen. Forvaltningen har regnet på tallene, som de så ud ved udgangen af marts, og det er på den baggrund, de skønner, at politikerne lige så godt først som sidst kan blive præsenteret for ønsket om en tillægsbevilling på præcis 5.690.100 kroner. Det er især udgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner samt revalidering, der tegner til at blive væsentligt større, end man budgeterede med i efteråret 2004. Det kommerdog ikke bag på socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen (S), at det ser ud til at blive nødvendigt med en tillægsbevilling. Men han er alligevel overrasket over, at tallet er så stort. - Det svarer til, hvad vi måtte ud at bede om sidste år. Men dengang fik vi desværre nogle af tallene så sent, at vi var færdige med at lægge budget for i år. Derfor nåede vi ikke at indarbejde de højere udgifter, forklarer udvalgsformanden. Han mener, at det er helt rigtigt af forvaltningen, at de allerede nu gør opmærksom på, at der vil blive brug for flere penge. - Min egen holdning er, at vi bliver nødt til at give den tillægsbevilling. Alternativet er, at vi skal ind og spare på de få områder, hvor vi selv sætter serviceniveauet. Det er for eksempel ældreområdet, siger Jens Chr. Pedersen. På den anden side mener han, at beløbet er så stort, at det bliver nødvendigt for alle områder inden for det sociale område at gå deres budgetter efter med en tættekam. - Vi må se, om vi kan spare et sted eller gøre noget anderledes, siger han. En tilllægsbevilling på cirka 5,7 millioner kroner svarer til omkring to procent af socialudvalgets samlede budget for i år. - Det er næsten umuligt at ramme helt præcist. Jeg tror kun, jeg har oplevet et enkelt år, hvor socialudvalget ikke skulle bede om en tillægsbevilling, siger Jens Chr. Pedersen. Udvalget skal tage stilling til sagen på deres møde i eftermiddag.