Sociale ydelser trækker tænder ud

Lovpligtig udgiftsvækst koster på de bløde områder

Socialforhold 18. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Halvdelen af Frederikshavn Kommunes budget på over en milliard kroner er udgifter, som kommunen ikke har en reel indflydelse på. Det er udgifter til en række sociale ydelser lige fra førtidspension til kontanthjælp, og her har kommunen at rette ind efter de regler, som er fastlagt i landets lovgivning. I 2002 er der sket en stor vækst inden for de ydelser, som kommunen bare skal acceptere - og det er denne stigning, der sætter de frederikshavnske politikere på en stor budgetprøve. For selv om, der er sket en udgiftsopbremsning i 2001 og 2002, så er den netto-opsparing kun lige nok til at dække merudgifterne - og så er kommunen jo lige vidt. Borgmester Erik Sørensen redegjorde for det problem Frederikshavn lige som landets øvrige 275 kommuner er løbet ind i. Stigende udgifter på de konti, der ikke har stilleskruer og et fast krav fra regeringen om uændret skat. - Vi har en forventning om, at der næste år skal bruge 50 millioner kroner mere på de sociale konti. Dem kan vi ikke komme uden om. Samtidig sparer vi jævnfør finansieringsoversigten 70 millioner kroner - og så kunne vi stille os tilfreds med det. - Men det dur bare ikke. For opsparingen sker blandt andet ved lånoptagelse. Det vil sige at en del af likviditeten er fundet ved låntagning. Så der er en reel manko. - Derfor er vi tvunget til at spare eller bremse op. Der er ingen anden vej, fastslog borgmesteren. I aftes lagde han sidste hånd på det udspil, han vil forsøge vat samle partierne omkring. Derfor forsøgte han også at holde sig ude af byrådsdebatten for i stedet at suge til sig af de holdninger, der blev lagt frem. Præcis hvad borgmesteren tror han kan samle partierne om er hemmeligstemplet. Partierne har fået udkastet, som formentligt vil danne grundlag for debatter i baglandet den kommende uge. - Jeg forventer, at vi indleder de endelige forhandlinger med partierne på tirsdag. Jeg har valgt at invitere alle til én og samme drøftelse, og mit håb er, at det lykkes at samle et meget bredt flertal, siger Erik Sørensen. Sidste år spillede SF en passiv rolle i forhandlingerne og valgte til sidst at gå. De resterende 19 medlemmer valgte at bakke budgettet op. Om det ender sådan i år er uvist. Jens Hedegaard, CD, skosede på byrådsmødet SF og bad dem indtage en mere aktiv rolle i de kommende budgetforhandlinger, men spørgsmålet er, om de sparekrav, der er lagt op til, vil være spiselige for SF. På byrådsmødet lagde Paul Rode Andersen, SF, klart afstand til besparelser på de bløde områder og kørte den gamle traver med det musiske hus i stilling på samme måde som sidste år, idet han fastslog at beslutningen vil være en møllesten om Frederikshavns hals. Men det musiske hus er besluttet og 18-mands gruppen bag det står fast - også selv om der skal spares i Frederikshavn. - Vi kan vælge at droppe alle anlægsinvesteringer og i stedet anvende dem til at fylde huller i driftsbudgettet. Men så ender vi som afviklingskommune, og det vil jeg ikke være med til, er borgmester Erik Sørensens direkte kommentar til Paul Rode Andersens forslag om at droppe det musiske hus i den form, projektet er lagt frem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...