Socialforvaltning under pres

Byrådsmedlem ønsker debat om serviceniveauet på det sociale område

PANDRUP:- Pt. er min personlige mening, at servicen ikke er god nok, siger byrådsmedlem Jonny Barchow (S), der derfor har bedt om at få en drøftelse af sagbehandlingstiderne på det sociale område på dagsordenen i socialudvalget. Det sker efter, hun har fået henvendelser fra borgere, som er utilfredse med kommunens sagsbehandling. - Der skal ikke herske nogen tvivl om, at borgerne i det sociale system, de syge og de mest dårligt stillede, er min mærkesag, og de får en for dårlig behandling, hvis vores sagsbehandlere er pressede, siger Jonny Barchow og understreger, at det ikke skal opfattes som en kritik af personalet i socialforvaltningen. - De gør, hvad de kan, men der er simpelthen for få hænder - det er nærmere en kritik af os politikere, at vi skal følge noget bedre, siger hun og ser frem til konklusionen af den rapport, der ventes at blive drøftet på næste socialudvalgsmøde. - Skal de have mere personale, så skal der også findes flere penge, og dem må vi politikere finde, siger hun. Formanden for socialudvalget, Frits Pedersen (S) er enig med partifællen i, at det ikke et tilfredsstillende med de lange sagsbehandlingstider. -Vores målsætning er at leve op til en sagsbehandlingstid på 20 dage, men nogle gange er vi oppe og ramme to måneder, siger han og mener, det skyldes arbejdsmængden. - Alene efter jul er der kommet 66 nye sager, men nu er forvaltningschefen i gang med at undersøge, om der mulighed for at omorganisere arbejdet, ellers må vi i en periode ansætte mere personale for at komme puklen til livs, siger Frits Pedersen.