Socialforvaltningen kunne ikke følge med

Rapport kritiserer sagsbehandlingen i den gamle Aalestrup Kommune

AALESTRUP:Når der er for få medarbejdere til at udføre opgaverne, så er det svært at nå det hele. Den simple kendsgerning er nu dokumenteret sort på hvidt, i hvert fald hvad angår socialforvaltningen i Aalestrup. Flere revisionsbesøg i efteråret 2006 har udløst hård kritik af forvaltningen. I rapporten slår Kommunernes Revision især ned på, at opfølgningen og kontrollen med sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke er sket lige så ofte, som det kræves. Det erkender Søren P. Johansen (S), tidligere formand for socialudvalget i Aalestrup Kommune og nuværende formand for beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune. - Det kneb med at følge op på sagerne, og det er ellers vigtigt at holde forbindelsen til den gruppe mennesker, der er i risiko for at miste kontakten til arbejdsmarkedet, siger han. Søren P. Johansen forklarer, at det var kombinationen af ubesatte stillinger, sygdom og en kæmpe ekstra arbejdsbyrde i forbindelse med kommunesammenlægningen, der gjorde, at medarbejderne i forvaltningen ikke kunne følge med. - De var nødt til at tage de akutte sager først, og så måtte noget af det andet ligge, undskylder han. Søren P. Johansen understreger, at der ikke er nogle borgere, der er kommet i klemme på grund af den mangelfulde sagsbehandling, og at det fremover bliver meget nemmere for forvaltningen at stå mål med kravene. Nu er det det nye Jobcenter Vesthimmerland, der har overtaget kontakten til sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, og der er mange, mange flere sagsbehandlere end i den gamle Aalestrup Kommune. Hvis én bliver syg, rammer det ikke så hårdt. - Vi har desuden taget kontakt til revisionen for at få en snak om, hvad de helt konkret forventer, at vi skal foretage af kontroller, så vi har de samme forventninger, oplyser Søren P. Johansen. Byrådet har fået forelagt den kritiske rapport fra revisionen, og politikerne er indstillet på at holde øje med, at tingene nu kommer på rette spor. I løbet af et par måneder skal de enkelte forvaltninger komme med en tilbagemelding på, hvordan det går.