Lokalpolitik

Socialistisk Folkeparti har succes med den samlede partiforening

VESTHIMMERLAND:Siden august 2005 har Socialistisk Folkeparti haft en samlet partiforening i Vesthimmerlands Kommune. Daværende formand, Torben Duelund, kunne på generalforsamlingen for nyligt konstatere, at foreningen er kommet godt fra start. Foreningens første store opgave var at lave et valgprogram og opstille kandidater til kommunalvalget i november sidste år. Da SF’erne gjorde status kom de frem til, at valgkampen og i det hele taget arbejdet i den nye partiforening har været spændende og præget af en positiv stemning og stort engagement. Godt samarbejde Der er bred enighed om, at samarbejdet mellem SF’ere fra alle dele af den nye kommune har været meget velfungerende. Også kontakten til den lokale SFU-afdeling har været positiv. Siden partiet fik en samlet forening i Vesthimmerland har der også været en tilgang af nye medlemmer. SF fik som håbet valgt Torben Duelund til den nye kommunalbestyrelse, og den efterfølgende konstituering gav både plads i social- og teknik/miljøudvalget. To områder som SF vægter højt i det kommende arbejde. I den forløbne periode har SF allerede markeret sig med forslag omkring jobsikkerhed for offentligt ansatte, oprettelse af integrationsråd og lokalråd eller landsbyråd. Den nye bestyrelse Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Torben Duelund fra Løgstør, Jørgen Grøn fra Aars, Jesper Bach fra Farsø og Niels Heebøll fra Gedsted. Birthe Wolf Medina fra Aalestrup blev nyvalgt. Torben Duelund ønskede, på grund af arbejdet i sammenlægningsudvalget, ikke at fortsætte som formand og bestyrelsen konstituerede sig herefter med Niels Heebøll som formand, Jørgen Grøn som kasserer og Jesper Bach som sekretær.