Socialminister: Slut med social kassetænkning i kommuner

Socialminister Eva Kjer Hansen (V) vil ændre loven, så det ikke kan betale sig for kommunerne at lukke øjnene og undlade anbringelse af børn uden for hjemmet.

Socialpolitik 8. september 2004 00:22

- Jeg synes, at det er urimeligt, at en kommune kan slippe for at betale en anbringelse af et barn, når det er nødvendigt. Det har de pligt til. Jeg vil derfor undersøge muligheden for at ændre retssikkerhedslovens paragraf 9 c, siger Eva Kjer Hansen til NORDJYSKE Medier. Sagen har sin udløber i Nordjylland med familier, der flytter fra den ene kommune til anden. Et af eksemplerne er en familie med fire børn, der i 2002 flyttede fra Farsø til Løgstør, som straks tvangsfjernede alle fire børn, det mindste var nyfødt. Løgstør Kommune sendte regningen på godt 1,6 millioner kroner om året til Farsø. Løgstør mente, at Farsø Kommune burde have grebet ind, og at kommunen var for passiv. Løgstør Kommune fik ret, da sagen endte i Det sociale Nævn. Men i 2003 afgjorde Højesteret i en anden sag, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at sende regningen tilbage til den passive kommune. Det har fået amtsrådsmedlem for SF, Thomas Krog, der medlem af Det sociale Nævn i Nordjylland, til via sit parti at rejse sagen i Folketinget. - Samfundets allermest udsatte børn, som virkelig har brug for hjælp, risikerer at blive svigtet på grund af kommunal kassetænkning, mener han. - Derfor er jeg glad for, at ministeren ser positivt på at ændre lovgivningen, siger Thomas Krog. En kommune, der anbringer børn uden for hjemmet, hænger på regningen, selv om familien flytter videre. Kommunen, der oprindeligt fjernede barnet, skal betale udgiften for den nye opholdskommune. - Men en kommune kan jo slippe, hvis den intet gør, viser Højesteretsdommen. Det er helt uacceptabelt, siger Thomas Krog. Formanden for socialcheferne i Nordjylland, Kai Møller, Pandrup Kommune, er enig: - Det skal ikke kunne betale sig at lade være og dermed sende regningen videre til den næste kommune, siger Kai Møller. Læse mere i NORDJYSKE onsdag

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...