Socialminister vil hjælpe

Vil måske ændre loven

BRØNDERSLEV:Under det netop afsluttede delegeretmøde i Kommunernes Landsforening fik Brønderslevs borgmester, Jens Arne Hedegaard (V), en snak med socialminister Henriette Kjær (KF) om loven om forebyggende hjemmebesøg. Socialministeriet har som bekendt meldt kommunen til Tilsynsrådet. - Heldigvis kunne socialministeren godt se tingene fra vores side. Og jeg tror på, at der nu kommer en lovændring på området. Vi er allerede i gang med at hjælpe ministeren med at blive klædt på til arbejdet, og jeg tror, at rigtig mange kommuner vil blive glade for ændringen, siger Jens Arne Hedegaard. Debatten begyndte i februar, hvor Socialministeriet meldte ud, at en række kommuner - heriblandt Brønderslev - ikke overholdt loven, der foreskriver, at alle ældre over 75 år skal have tilbudt mindst to forebyggende hjemmebesøg årligt. Brønderslev kommunes fortolkning af loven går på, at det kun er de ældre, der ikke i forvejen modtager hjælp fra kommunen, som får tilbudt besøgene. - Henriette Kjær kan godt se det fornuftige i ikke at bruge kommunens penge på at besøge nogle ældre, som i forvejen får besøg af kommunens ansatte, måske flere gange om ugen. - Jeg er meget glad for, at ministeren lyttede til mig, og hun har givet udtryk for, at hun gerne vil besøge os for at se, hvordan hele socialområdet fungerer her i Brønderslev, fortæller Jens Arne Hedegaard.