Socialministeren enig med Ib Rasmussen

Henriette Kjær tilhænger af hurtig handling ved mistanke om omskæring

KØBENHAVN:Socialminister Henriette Kjær (K) finder, at formanden for børne- og ungeudvalget i Aalborg har handlet korrekt ved straks at sørge for en lægeundersøgelse, da han blev præsenteret for stærk mistanke om omskæring af en somalisk pige. - For mig lyder det da som om formanden har handlet fuldstændig rigtigt. Når en formand for et børne- og ungeudvalg hører om børn, der er udsat for omsorgssvigt, er det hans pligt at reagere, siger ministeren. Efter Henriette Kjærs mening hører omskæring af små piger helt klart under betegnelsen omsorgssvigt, og hun mener, at Ib Rasmussen - formanden for børne- og ungeudvalget i Aalborg - gjorde ret i at få pigen undersøgt straks. Nu viste undersøgelsen, som blev foretaget af den kommunale skolelæge i pigens hjem, ikke tegn på omskæring. Men hvis den stærke mistanke, som Ib Rasmussen var blevet præsenteret for at en sagsbehandler, var blevet bekræftet ved lægeundersøgelsen, kunne der efter Henriette Kjærs opfattelse meget vel tænkes at være brug for nogle hurtige foranstaltninger for at hjælpe pigen. Derfor finder ministeren, at Ib Rasmussen gjorde det helt rigtige i situationen. Dermed er hun uenig med resten af børne- og ungeudvalget i Aalborg, som i går underkendte Ib Rasmussens resolutte beslutning som formand. Udvalgets dommer, den pædagogisk-psykologiske sagkyndige og to byrådsmedlemmer mener, at Ib Rasmussen har handlet i strid med juraen i den slags sager. Udvalgets flertal lægger vægt på, at der skal være åbenbar risiko for barnets tarv og trivsel, før formanden benytter sin ret til at gribe ind i akutte situationer. Flertallet i udvalget har ikke ment, at en kraftig mistanke om omskæring er nok til sådan en indgriben. Socialministeriet oplyser, at Ib Rasmussen har mulighed for at bringe sagen for den sociale ankestyrelse, hvis han mener underkendelsen af hans afgørelse er uberettiget. Socialministeriet er på vej med en rapport, der oplyser pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre ansatte i det offentlige system, hvordan de skal forholde sig, hvis de får mistanke om, at en pige er blevet omskåret eller i fare for at blive det. Men rapporten siger ikke noget om, hvordan de sociale myndigheder skal tackle sådan en melding. Med sin anerkendelse af Ib Rasmussens beslutning om lægeundersøgelse har socialminister Henriette Kjær imidlertid sagt, hvad hun mener, der bør gøres.