Socialpsykiatri undgår sparekniv

Væresteder og støtteorganisation skånes for besparelser. Derimod skal nyt storkøkken fremskyndes.

Der har aldrig været grund til at protestere mod nedskæringer på det socialpsykiatriske område, som her i Slettestrand i efteråret. - Det har der ikke på noget tidspunkt været politisk ønske om, fastslår borgmester Mogens Gade (V). - Der ligger misforståelser bag, forklarer han. Protesten fandt sted, da politikerne havde seminar om budgettet for 2009, og muligheden for nedskæring var beskrevet i et spareforslag. Arkivfoto: Lars Pauli

Der har aldrig været grund til at protestere mod nedskæringer på det socialpsykiatriske område, som her i Slettestrand i efteråret. - Det har der ikke på noget tidspunkt været politisk ønske om, fastslår borgmester Mogens Gade (V). - Der ligger misforståelser bag, forklarer han. Protesten fandt sted, da politikerne havde seminar om budgettet for 2009, og muligheden for nedskæring var beskrevet i et spareforslag. Arkivfoto: Lars Pauli

Alle diskussioner om eventuelle nedskæringer inden for socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommune er helt slut. I hvert fald i denne omgang. Der er politisk enighed om at friholde området for besparelser i år. Det betyder, at brugere og ansatte i de fire væresteder og de fire støtte- og kontaktpersoner, der støtter borgere med bl.a. misbrugsproblemer, fortsætter uændret. Det blev resultatet på mødet i økonomiudvalget, hvor politikerne diskuterede, hvordan en vedtagen besparelse på socialområdet på i alt 2.675.000 kr. skal udmøntes, efter at socialudvalget havde opgivet at blive enige om en løsning. At skåne psykiatriområdet var til gengæld også det eneste, udvalget var enige om, og borgmester Mogens Gade (V) fastslår, at det hele tiden har været holdningen. - Der har været nogle misforståelser omkring et beløb, der allerede var lagt ind i budgettet administrativt. Der skal ikke skæres yderligere i socialpsykiatrien, og det har aldrig været tanken, tilføjer han. Derimod er der uenighed om, hvordan den vedtagne besparelse så skal udmøntes, og det bliver nu op til kommunalbestyrelsen at beslutte endeligt. Venstre og DF mener der kan hentes 825.000 kr. ved at igangsætte det nye storkøkken i Pandrup tidligere end planlagt, men det tror S og SF ikke kan lade sig gøre. De mener kun, der kan hentes 325.000 kr. på den konto, som forvaltningen også har regnet sig frem til. - Vi er i gang med at undersøge, om og hvor meget projektet kan fremskyndes, oplyser socialchef Jane Hvas. - I februar ved vi mere. Et andet område, der vurderes forskelligt, er hjælp til borgere med varigt fysisk eller psykisk handicap efter servicelovens paragraf 100. Her mener V og DF, der kan spares 500.000 kr., mens S og SF mener, der kun kan spares godt det halve som følge af den lovændring, der er sket. Her følger de også forvaltningens vurdering. Den største klump i besparelserne er 1,35 mio. kr., som Venstre-flertallet mener kan hentes ved at bruge billigere foranstaltninger som botilbud, et forslag som politikerne selv har bedt forvaltningen undersøge. Det er SF'eren Erik Ingerslev enig i, mens S-gruppen ikke vil sætte sit navn under den besparelse. - Vi har svært ved at tro på, at der kan hentes så meget på den konto, siger gruppeformand Eva Rytter (S). - Det handler om mennesker, som i forvejen har en bolig, og som nu skal overbevises om, at de skal flytte til et nyt og billigere sted. Det kan man ikke sådan bare lige gøre, siger hun. - Det er muligt, det kan lade sig gøre. Det samme gælder storkøkkenet. Vi lytter meget til personalet, og de er presset nok i forvejen, så jeg tvivler på, det kan fremrykkes mere.