Socialpsykiatrien bliver dyrere

Der skal nu kigges nærmere på, hvad årsagen er til de stigende udgifter inden for socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune

En budgetopfølgning viser, at der har været en stor stigning i udgifterne inden for socialpsykiatrien. - Vi har fået at vide, at udviklingen kan forventes at fortsætte fremover, fortæller socialudvalgsformand Ole Jespersgaard (S). - Vi ønsker i udvalget at undersøge situationen i andre kommuner. Udvalget ønsker i øvrigt mulighederne for at lave værested for psykisk syge som den del af aktiveringen undersøgt. Udvalget opfordrer til at center for aktiv livsstil hurtigst muligt undersøgelser, og der er behov for et lignende tilbud i den østlige del af kommunen. Omkring økonomien står det klart, at udgifterne overskrides med 22,2 mio. kr. Økonomiudvalget har bedt socialudvalget om at finde mulige afdækninger og kompensation for overskridelser. Der er lagt op til, at der kommer en midtvejsregulering i 2009, som delvist kan finansiere merudgifterne. Kommunernes Landsforening er i gang med at undersøge kommunernes forventninger til overførselsudgifterne, og resultatet heraf kommer i nær fremtid. Sidst Kommunernes Landsforening undersøgte området, var der en forventet overskridelse på én milliard kroner på landsplan. Brønderslevs andel skulle så være seks mio. kr. Ved flere ansatte på Jobcentret kan man investere sig ud af problemerne.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk