Socialrådgiver reddede 30-årig fra fængsel

BROVST:En 30-årig mand fra Arentsminde, der ved retten i Fjerritslev var idømt 10 dages betinget fængsel og en bøde på 7500 kroner i juli sidste år, kan takke en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen for, at den betingede fængselsdom i første omgang ikke blev ændret til ubetinget fængsel. Manden var dømt for spirituskørsel, og den betingede fængselsdom var givet på vilkår om, at han skulle udføre 30 timers samfundstjeneste inden for et halvt år. Men den dømte havde misligholdt vilkårene ved ikke at have udvist evne eller vilje til at afvikle samfundstjenesten, og derfor havde Kriminalforsorgen indberettet sagsforløbet til Politimesteren i Løgstør, der ved et retsmøde i Brønderslev i fredags nedlagde påstand om, at den betingede dom blev ændret til ubetinget fængsel. Af Kriminalforsorgens indberetning til politiet fremgik det, at den 30-årige ved sin attitude havde udvist en særdeles ringe vilje og evne til at få etableret en afviklingsordning, idet han fra første færd i flere tilfælde var udeblevet fra møder med Kriminalforsorgen, blandt andet med den begrundelse, at han fandt det unødvendigt at møde op til samtale med sagsbehandleren. Der var forsøgt flere muligheder for afviklingen i idrætshaller og lignende, men manden havde det handicap, at han ikke kunne tåle at udføre samfundstjeneste på steder, hvor der var mange mennesker. Et af stederne var han trods sin hærdebrede fremtoning udsat for at få klø, og det brød han sig ikke om. Et andet job havde han forladt efter to timer, idet han fandt arbejdsopgaverne meningsløse. Efter et halvt års ørkesløse forsøg og brug af enorme ressourcer, der havde resulteret i, at kun tre timer var afviklet, havde Kriminalforsorgen mistet såvel tålmodighed som langmodighed, og derfor var sagsforløbet indberettet til politimesteren i Løgstør, der i retsmødebegæringen nedlagde påstand om, at de 10 dage blev ændret til ubetinget fængsel. I retten kunne den 30-årige stort set bekræfte indholdet af indberetningen, og da han som normal praksis fik det sidste ord, inden der blev afsagt dom, erklærede han, at han selvfølgelig hellere ville afvikle samfundstjeneste end i fængsel. Det fik dommeren til at spørge Kriminalforsorgens repræsentant om dennes stillingtagen, og til stor overraskelse for anklagemyndigheden erklærede denne, at det måske nok var lidt naivt at prøve endnu engang, ”men jeg vil da gerne forsøge. Men så må du love mig, at du møder op, når jeg indkalder til møde”, lød det pædagogisk til den 30-årige. Og derved blev det.