Socialrådgivere alt for stressede

Sagsdyngerne tårner sig op på socialrådgivernes borde i Jammerbugt Kommune, også så meget at der på grund af stress sker uacceptabelt mange fejl, blandt andet ved at sagerne ikke bliver fulgt op som loven kræver det.

I snit har de 12 socialrådgivere i kommunen 45 familiesager kørende på en gang, og det er 10 mere, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler. Antallet vokser oven i købet, fordi der kommer flere og flere henvendelser fra pædagoger, lærere og andre voksne, der har mistanke om socialt svigt. De stressende sagsmængder giver øget sygefravær blandt socialrådgiverne, og det gør problemet endnu værre. Forvaltningen har påpeget, at der er brug for en meget hurtig løsning på problemet, også fordi det er dyrt for kommunen, at sager trækker ud, fordi de ikke bliver fulgt ordentligt op. Den situation har kommunalbestyrelsen nu besluttet at gøre noget ved efter inspiration fra bl.a. Thisted og Hjørring samt anbefalinger fra kommunens egen revision. Der oprettes derfor fra 1. juni et visitationsteam på to ekstra socialrådgivere, der skal være en slags frontløbere i forvaltningen. De skal tage i mod alle henvendelser udefra, og de skal vurdere, om der skal handles straks eller sættes en undersøgelse i værk. De kan også yde anonym rådgivning, tage ud til krisesamtaler og handle i akutte sager, for eksempel hvis et barn er i en truet situation. Pengene til de to nye socialrådgivere, 880.000 kr. på årsbasis, hentes fra kommunens samlede forebyggelsesområde, fordi man regner med, at der hurtigt vil vise sig en besparelse på grund af den forbedrede sagsbehandling med tættere opfølgning. - Det er en forbedring for både brugerne og de ansatte, fastslog formanden for børne- og familieudvalget Søren Brink (K) i byrådssalen. - Vi skal være på sikker grund i vores sagsbehandling, og så er det jo fint, at vi kan finde pengene ved en omplacering inden for budgettet. Lars Holt (V) hæftede sig ved, at kommunen lærer "best practice" ved at skæve til andre kommuner. - Det er vigtigt, vi lader os inspirere af de gode erfaringer fra andre kommuner, ikke kun i den her sag, men også på andre områder.