Fjerritslev

Socialrådgivere får afdeling i Pandrup

Stort flertal for at lytte til medarbejderønske om at spare tid på vejene

JAMMERBUGT:De tre mdlemmer af økonomiudvalget, som sagde nej til en satellitenhed af børne- og familierådgivningen i Pandrup nu og her, vandt ikke gehør for deres synspunkt i byrådssalen. Det store flertal mente, at man skal lytte til medarbejdernes og forvaltningens argumenter om problemet med de store geografiske afstande i kommunen. Derfor oprettes der nu en satellitenhed af rådgivningen i administrationsbygningen i Pandrup som supplement til hovedafdelingen i Fjerritslev. Det vil koste 320.000 kr. at indrette kontorerne i Pandrup, men pengene er ikke det springende punkt. Det er det principielle, som Kim Bennike (DF) gjorde opmærksom på. Det var ham, der havde forlangt sagen op i salen, efter at et flertal i økonomiudvalget stemte for den ekstra base i Pandrup. - Vi skal afvente evalueringen af organisationen næste år, før vi laver noget om. Ellers kan alle faggrupper komme og bede om ændringer, advarede han. - Jeg er også bekymret over at man vil flytte en tredjedel af staben til Pandrup. Det udvander det faglige miljø, og det næste bliver kravet om en afdelingsleder, sagde Kim Bennike. Det store flertal afviste argumenterne med at det er bedre at bruge tiden på borgerne end på landevejene. - Vi skal ikke holde stædigt fast i noget, der ikke virker, som Gunhild Bach Nielsen (Rad) sagde. Chr. Hem tilføjede, at det faglige miljø i forvejen er udvaldet, når folk sidder i deres biler i stedet for at være samlet, og han kunne sagtens forestille sig, at lederen i Fjerritslev en gang imellem tog til Pandrup. Eva Rytter understregede, at børne- og familierådgivningen stadig skal være en enhed, selv om der komer en ekstra afdeling. - Der skal ikke udvikle sig flere kulturer, pointerede hun. Kim Bennike, Finn Kornum (V) og Otto Kjær Larsen (V) stemte i mod afgørelsen, de samme som i økonomiudvalget.