Socialrådgivere i nærheden

Thisted Kommune har ansat to rådgivere med base på skoler i Sydthy.

Rebecca Guld og Malte Kjær er to unge socialrådgivere, som i de kommende måneder og år vil fungere som åbne rådgivere for børn og voksne i hele Sydthy. Socialrådgiverne har fået fast base på Bedsted Skole, hvor eleverne eller medarbejderne kan træffe dem, hvis de ønsker at snakke om noget. Nogle af ugens dage vil de også være at finde på skolerne i Vestervig og Hurup, ligesom de besøger børnehaver i området. Når de to socialrådgivere er rykket ud af rådhuset, sker det som led i et helt nyt projekt, som Thisted Kommune har fået 2,6 millioner kroner i støtte til fra staten. Det handler om at styrke det tværfaglige arbejde omkring børn og familier, der har særlig brug for støtte. - Det er utrolig rart, at vi på skolen nu har mulighed for åben konsultation til elever, forældre og lærere, siger Susanna Lange, der er skoleleder i Hurup. Et af målene med projektet er også at inddrage lokale foreninger og musikskolen i nogle af de støttende foranstaltninger, der kan sættes i værk for at hjælpe børn, der har en svag social baggrund.