Socialrådgivere ønsker stresspolitik

Også socialrådgiverne har problemer med stress. En ny undersøgelse blandt denne faggruppe viser, at en trediedel af socailrådgiverne er stressede, og en femtedel har symptomer på udbrændthed. Derfor forlanger Dansk Socialrådgiverforening, at kommunerne laver en stresspolitik, som kan forhindre at medarbejderne bliver udbrændte og syge. Undersøgelsen viser også, at 50-70 procent af socialrådgiverne har fysiske eller psykiske symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø som for eksempel hovedpine eller koncentrationsbesvær.