Socialrådgivere sendt hjem

Kommunernes Landsforening skal undersøge Farsøsag. Udtalelse fra kommunaldirektør Henning Olsen står centralt i sagen.

FARSØ:To socialrådgivere i Farsø Kommune er fritaget for tjeneste, mens Kommunernes Landsforening, KL, skal i gang med en kulegravning, som kan blive særdeles ubehagelig for kommunaldirektør Henning Olsen. Det var borgmester H.O.A. Kjeldsen (V), der i går morges lod de to medarbejdere forstå, at de skulle forlade rådhuset og blive væk, mens undersøgelserne står på. - Jeg prøver at få genskabt et roligt og godt arbejdsklima, og det skal blandt andet ske ved, at vi får undersøgt nogle af de påstande, som socialrådgiverne er fremkommet med, siger H.O.A. Kjeldsen. Den seneste udvikling i Farsø-sagen viser, at striden i kølvandet på fyringssagen mod lederen af kommunens familieafdeling, Anne Løngaa, ikke er bilagt. De øvrige medarbejdere i afdelingen reagerede meget kraftigt på fyringen. De førte frem, at Anne Løngaa alene var gjort til syndebuk i en magtkamp mellem kommunaldirektøren og byrådsmedlem Kirsten Moesgaard, der er valgt på en borgerliste. I en artikel i NORDJYSKE førte medarbejderne blandt andet frem, at kommunaldirektør Henning Olsen over for dem har udtalt, at kunne de få Kirsten Moesgaard ned med nakken, kunne de selv bestemme deres løn. Henning Olsen har hverken villet be- eller afkræfte, at han skulle have sagt sådan. På et kommunalbestyrelsesmøde 12. marts blev han af byrådsmedlem Carlo Nielsen opfordret til offentligt at dementere, at han skulle have sagt sådan. Men Henning Olsen har været tavs. Medarbejderne har fastholdt og gentaget de belastende udtalelser om kommunaldirektøren i en skrivelse til ledelse og politikere i Farsø Kommune 14. marts. Chefkonsulent Steen Ballegaard fra Kommunernes Landsforening er hyret til at undersøge sagen. Han har ingen kommentarer. Med til historien hører, at medarbejderne i familieafdelingen har haft til opgave at udspionere Kirsten Moesgaard. Men det er ulovligt, og den praksis er indstillet nu. Selv om det var kommunaldirektør Henning Olsen, der iværksatte den hemmelige overvågning, gav det ikke anledning til løftede pegefingre fra kommunalbestyrelsen. Til gengæld blev kommunaldirektøren pålagt at sørge for et godt samarbejde i forvaltningen. Sidste uge sygemeldte hele familieafdelingen sig imidlertid på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. - Der er slet ikke nogen fra ledelsen, der har villet snakke med os. Samarbejdet eksisterer slet ikke, siger Birgitte Høj Sørensen, der er tillidsmand for medarbejderne i familieafdelingen og en af de to socialrådgivere, der blev sendt hjem i går morges. Borgmester H.O.A. Kjeldsen erkender, at det ikke går godt med at få samarbejdet i gang. - Det er ikke lykkedes endnu, siger han. Når de to medarbejdere er sendt midlertidigt hjem, er det ifølge borgmesteren for at "undgå konfrontationer, mens undersøgelsen står på".