Socialrådgiveren har nok at se til

SKAGEN:Socialrådgiveren i SiD Skagen, Dorthe Olsen, der overtog Inger Balles plads i forbindelse med årsskiftet, behøver ikke at være bange for, at arbejdet pludselig skal slippe op. Hun får et stort antal henvendelser, der strækker sig lige fra små opgaver til de helt store, hvor der også er brug for advokatbistand, og ikke mindst i arbejdsskadesagerne er der utroligt store mængde korrespondance og mange skemaer, der skal udfyldes. Det er sager, der kan tage meget lang tid. I december 2003 fik et medlem således først anerkendt sin ryglidelse og udbetalt erstatning efter 10 års kamp. - I 2003 har vi haft fem sager, hvor vi har fået advokatbistand. Disse er ikke afsluttet endnu. Én sag er anerkendt af forsikringsselskabet og udbetalingerne er påbegyndt. De øvrige afventer svar fra enten forsikringsselskab eller arbejdsgiver. I forbindelse med socialrådgiverens arbejde er der samlet i 2003 hentet over 6,5 millioner kroner hjem til medlemmerne, og når man sammenligner dette beløb med, hvad der er betalt i afdelingskontigent i 2003, nemlig knap fire millioner kroner, svarer det til, at for hver krones kontigent er der betalt 1,66 kroner retur. Hertil skal så lægges, hvad vi henter hjem til medlemmerne i faglige sager, siger formanden for SiD Skagen, Villy Albertsen. SiD har stadig en del nedslidningssager kørende for fiskere, og selv om fiskerne generelt har fået bedre arbejdsforhold om bord på skibene, sker der stadig en del arbejdsulykker. - Fiskerne går trange tider i møde. Kvoter, havdage og nu tilmelding til kontrollen gør det næsten umuligt at drive et rentabelt fiskeri. Vi forsøger gennem nationale udvalg, ministerier og EU at bedre disse forhold, men det er svært, når fiskeriforeningens løsning på problemerne er, at så må der en ny ophugningsrunde til.