Socialrådgiverne bør overvåges

Er du socialrådgiver, har du større risiko for at blive udsat for vold på jobbet end andre arbejdsgrupper.

Hovedparten af de arbejdsskader, som socialrådgiverne anmelder til Arbejdstilsynet, drejer sig om psykiske lidelser, som opstår via deres arbejde. Årligt bliver der anmeldt 20-40 sager om vold. En undersøgelse fra det kommunale forhandlingsfællesskab, FTF, viser, at fire ud af ti socialrådgivere oplever at blive truet af deres klienter. Dansk Socialrådgiverforretning vurderer, at mange ikke anmelder truslerne, og at der er et stort mørketal i forhold til, hvor ofte socialrådgivere bliver truet med f.eks. tæsk, at klienten vil komme efter ham eller hende eller socialgiverens børn, eller de bliver kort og godt kaldt en "dum kælling". Det er imellem grove ting, en socialrådgiver må lægge øre til, og det kan være hårdt at skulle være presset på sit arbejde. Det er ikke okay at bruge vold, for det giver ar på sjælen. Men de fleste, som bruger vold, slår jo i afmagt. Efter min vurdering skal en socialrådgiver kunne håndtere vrede, frustrationer og afmagt og så videre, for det er en del af deres arbejde at kunne rumme og håndtere folks problemer. Hvis det efterhånden er et problem for en socialrådgiver at rumme og håndtere andre mennesker, opstår der let konfliktsituationer, som skaber flere og flere problemer mellem klient og socialrådgiver. Volden opstår måske, fordi klienter føler sig forbigået af det offentlige system, og ikke føler, at socialrådgiveren hjælper tilstrækkeligt. Mange henvender sig til det offentlige system for at få hjælp til deres problemer, men mange føler ofte, at de skal kæmpe en ekstra hård kamp. Det kan skabe ekstra afmagt og frustrationer, som komme oveni det gamle affald. Bistandsklienter og andre på socialhjælp skal selvfølgelig ikke have, hvad de hele tiden peger på, fordi der skal selvfølgelig være en grænse. Mange klienter er direkte kastebolde i systemet, som hverken er godt for ene eller anden person. Derfor skal vi have overvågning på socialrådgiverens kontor, så vi kan se, hvem der starter forspillet. Jeg tror også, at mange socialrådgivere taler nedværdigende og arrogant til deres klienter. Men det kommer bare ikke frem i lyset. Det er jo også udelukkende socialrådgiveren, som skriver journal i dag, og hvis der opstår en konflikt imellem socialrådgiver og klient, hvem får så skylden? Det er jo menneskeligt at fejle, hvis det er socialrådgiver, som har skylden alene — men ikke det samme i klientens tilfælde. Derfor skal enhver klient også skrive en rapport om sit samarbejde med en socialrådgiver, som socialinspektøren skal have, og dermed kan man undgå måske et par klagersager om året. Samtidig vil jeg også nævne, at der sidder faktisk mennesker rundt i Danmark, som har fået ar i sjælen af et samarbejde med en socialrådgiver. Det er bedre at sige nej, hvis man ikke kan hjælpe. Så socialrådgivere er nok ikke bedre end andre mennesker.